: : : : :

Emma Görnerup Cardell

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

» Gå direkt till listan med betänkande med Sören Öman

Funktion vid Arbetsdomstolen : Sekreterare / Rättssekreterare ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Emma Görnerup Cardell
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2007–2009 ( 13 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Emma Görnerup Cardell har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
47 ledamöter ♀ 22 ♂ 25
33 parter
28 ombud ♀ 9 ♂ 19

Emma Görnerup Cardell har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Michaël Koch ( 6 st. ), Carina Gunnarsson ( 4 st. ) och Cathrine Lilja Hansson ( 3 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2006-10-012009-01-312 år 4 mån
Förordnad i sammanlagt 2 år och 4 månader.

Betänkanden med Sören Öman och Emma Görnerup Cardell ( 1 st. )

2015 ( 1 st. )

Översyn av lex Laval ( SOU 2015:83 )

Arbetsrätt | Europarätt ]

Omslaget till betänkandet Översyn av lex Laval

ISBN : 978-91-38-24351-0

Antal sidor : 450 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Utstationeringskommittén ( A 2012:03 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Marie Granlund

Sören Ömans roll i utredningen : Huvudsekreterare

 Läs : » Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

Utstationeringskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av lex Laval, dvs. de ändringar i lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Sverige som infördes den 15 april 2010 till följd av EU-domstolens dom i det s.k. Lavalmålet. Kommittén lämnar ett antal förslag för att i utstationeringssituationer värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalens ställning. Förslagen, som kommittén bedömer är förenliga med EU-rätten och som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, är i huvudsak följande. Läs mer

Dela :