Hem: Teman: Tema Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt: Ordföranden / Utredare:

Tommy Larsson På Wikipedia

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Sekreterare / Rättssekreterare | Ombud ]

Sök kontaktuppgifter till Tommy Larsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Tommy Larsson
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2012–2013 ( 3 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,4%

Underinstans : Eksjö tingsrätt

Underinstans: Eksjö tingsrätt

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st.

Tommy Larsson har varit ombud vid refererade avgöranden med :
17 ledamöter ♀ 8 ♂ 9
3 sekreterare ♀ 2 ♂ 1
5 parter
6 ombud ♀ 3 ♂ 3

Tommy Larsson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2001–2003 ( 12 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Tommy Larsson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
44 ledamöter ♀ 18 ♂ 26
27 parter
21 ombud ♀ 8 ♂ 13

Tommy Larsson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Michaël Koch ( 8 st. ), Carina Gunnarsson ( 2 st. ), Hans Tocklin ( 1 st. ) och Lars Johan Eklund ( 1 st. ) varit ordförande

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare2000-12-112001-10-3110 mån 21 dgr
Sekre­terare2002-12-012003-08-319 mån
Förordnad i sammanlagt 1 år 7 månader och 22 dagar.

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Tommy Larsson som ordförande / utredare ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2018 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Vissa fredspliktsfrågor
SOU 2018:40

Omslaget till SOU 2018:40

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2018:40

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

» Dir. 2017:70 Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen har haft i uppdrag att överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Uppdraget har bestått i att analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att

  • begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i kollektivavtal (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader), och
  • förändra fredspliktsbestämmelserna i situationer där en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation. I den delen har utredningen särskilt haft att undersöka om en nämnd ska inrättas som vid behov kan fatta beslut om samordning av kollektivavtal och om fredsplikt till följd av ett kollektivavtal.

Utredningen har funnit skäl att lägga fram förslag på lagändringar i båda dessa delar. I den del av uppdraget som rör rätten att vidta stridsåtgärder mot redan kollektivavtalsbunden arbetsgivare läggs vid sidan av ett huvudförslag även ett alternativt förslag fram. Läs mer

Dela :

2017 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden
Dir. 2017:70

Omslaget till dir. 2017:70

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2017:70

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

Redovisas senast: 2018-05-31

En särskild utredare ska överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader). Utredaren ska bl.a.

  • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal,
  • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare, som är bunden av ett svenskt kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation, utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation,
  • undersöka olika alternativ för hur en sådan reglering kan utformas, och
  • lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Läs mer

Dela :