: : : : :

Eric Leijonram

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Eric Leijonram som ordförande / utredare ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2019 ( 1 st. hittills )

Utredningsförslag – SOU : Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd
SOU 2019:19

Omslaget till SOU 2019:19

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2019:19

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Eric Leijonram

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2018:02)

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2013:56 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2018:12 Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2018:110 Tilläggsdirektiv till Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (A 2018:02) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet såvitt avser Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Ett sådant författningsstöd är nödvändigt om det införs ett generellt förbud mot registerkontroll i enlighet med vad som föreslagits av Utredningen om registerkontroll i arbetslivet. Läs mer

Dela :

2018 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet
Dir. 2018:12

Omslaget till dir. 2018:12

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2018:12

Ordförande / Utredare : Eric Leijonram

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2018:02)

Redovisas senast: 2019-04-30

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2013:56 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2018:110 Tilläggsdirektiv till Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (A 2018:02) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2019:19 Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att i egenskap av arbetsgivare få tillgång till uppgifter om enskilda som finns i belastningsregistret (registerkontroll). Utredarens analys ska omfatta Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, företag verksamma inom den finansiella sektorn som omfattas av kravet på s.k. ledningsprövning samt arbetsgivare inom vård- och omsorgsverksamheter som utför insatser åt äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Utredaren ska därutöver kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för Kriminalvården att genomföra sådan registerkontroll även utanför myndighetens roll som arbetsgivare. Läs mer

Dela :