: : : : :

Eric Leijonram

( 1 nyare förarbete om arbetsrätt, visas nedan » Gå direkt till förarbetet )

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Eric Leijonram som ordförande / utredare ( 1 st. )

2018 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet
Dir. 2018:12

Omslaget till dir. 2018:12

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2018:12

Ordförande / Utredare : Eric Leijonram

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2018:02)

Redovisas senast: 2019-04-30

» SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2013:56 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2014:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2018:110 Tilläggsdirektiv till Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (A 2018:02) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

En särskild utredare ska kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att i egenskap av arbetsgivare få tillgång till uppgifter om enskilda som finns i belastningsregistret (registerkontroll). Utredarens analys ska omfatta Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, företag verksamma inom den finansiella sektorn som omfattas av kravet på s.k. ledningsprövning samt arbetsgivare inom vård- och omsorgsverksamheter som utför insatser åt äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Utredaren ska därutöver kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för Kriminalvården att genomföra sådan registerkontroll även utanför myndighetens roll som arbetsgivare. Läs mer

Dela :