Hem: Teman: Tema Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt: Medverkanden i utredning:

Ronny Wenngren

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Arbetstagarledamot ]

Sök kontaktuppgifter till Ronny Wenngren på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Ronny Wenngren
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
55 st.7 st.12,7%2005–2018

39 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 19,0% ( 11 / 55 st. )
[ i 7 / 11 fall ( 63,6% ) har Ronny Wenngren själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 20,7% ( 12 / 55 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Ändringsfrekvens : 83,3% ( 10 / 12 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,4%

Underinstanser ( 12 st. ) : Kalmar tingsrätt | Solna tingsrätt | Attunda tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Nacka tingsrätt | Södertörns tingsrätt | Borås tingsrätt | Alingsås tingsrätt | Malmö tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Värnamo tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 7 st. ( senaste gången 2018-12-05, för 1 år 1 mån 19 dgr sedan )

Ronny Wenngren har dömt refererade avgöranden med :
92 ledamöter ♀ 40 ♂ 52
26 sekreterare ♀ 17 ♂ 9
111 parter
95 ombud ♀ 34 ♂ 61

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Ronny Wenngren
( 27 st. ♀ 12 ♂ 15 vid 42 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Er­sättare för arbets­tagar­ledamot2004-07-012019-06-3015 år
Förordnad i sammanlagt 15 år.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Ronny Wenngren som medverkande ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2018 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Vissa fredspliktsfrågor
SOU 2018:40

Omslaget till SOU 2018:40

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2018:40

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

» Dir. 2017:70 Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen har haft i uppdrag att överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Uppdraget har bestått i att analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att

  • begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i kollektivavtal (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader), och
  • förändra fredspliktsbestämmelserna i situationer där en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation. I den delen har utredningen särskilt haft att undersöka om en nämnd ska inrättas som vid behov kan fatta beslut om samordning av kollektivavtal och om fredsplikt till följd av ett kollektivavtal.

Utredningen har funnit skäl att lägga fram förslag på lagändringar i båda dessa delar. I den del av uppdraget som rör rätten att vidta stridsåtgärder mot redan kollektivavtalsbunden arbetsgivare läggs vid sidan av ett huvudförslag även ett alternativt förslag fram. Läs mer

Dela :

2017 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden
Dir. 2017:70

Omslaget till dir. 2017:70

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2017:70

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

Redovisas senast: 2018-05-31

En särskild utredare ska överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader). Utredaren ska bl.a.

  • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal,
  • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare, som är bunden av ett svenskt kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation, utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation,
  • undersöka olika alternativ för hur en sådan reglering kan utformas, och
  • lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Läs mer

Dela :