: : : : :

Dag Klackenberg På Wikipedia

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Dag Klackenberg som medverkande ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2017 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd
SOU 2017:41

Omslaget till SOU 2017:41

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:41

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Carina Gunnarsson

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2016:01)

» SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, m.m.

» Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Dir. 2016:4 Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade

Utredningen föreslår följande.

  • Inom verksamhet som bedrivs som interregional, regional och lokal kollektivtrafik ska stärkt meddelarskydd enligt meddelarskyddslagen införas.
  • Viss särskild kollektivtrafik ska omfattas av meddelarskyddslagens tillämpningsområde. Det är fråga om särskilda persontransporter inom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Särskild kollektivtrafik i form av sjukresor ska dock inte omfattas av lagen.
  • De utgångspunkter och definitioner som framgår av meddelarskyddslagen
    ska gälla även för de nya verksamheter som läggs till.
  • Även om det kan finnas skäl för att införa stärkt meddelarskydd även i andra verksamheter är de negativa konsekvenserna av ett sådant förslag så stora att ytterligare områden inte bör tillföras lagen.

Läs mer

Dela :

2016 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade
Dir. 2016:4

Omslaget till dir. 2016:4

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2016:4

Ordförande / Utredare : Carina Gunnarsson

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2016:01)

Redovisas senast: 2017-05-02

» SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, m.m.

» Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd

En särskild utredare ska föreslå hur ett stärkt meddelarskydd kan införas för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade.

I uppdraget ingår bl.a. att

  • analysera vilka verksamheter som bör omfattas av ett stärkt meddelarskydd och hur dessa verksamheter ska avgränsas,
  • överväga vilka kategorier av personer som deltar i en verksamhet som bör ges ett stärkt meddelarskydd,
  • beakta det förslag som lämnats i betänkandet SOU 2013:79, förslagets remissutfall och det följande lagstiftningsarbetet samt
  • beakta nationell och internationell rättsutveckling i övrigt på såväl området för meddelarskydd som angränsande rättsområden.

Läs mer

Dela :