: : : : :

Cecilia Landolf Hjort

( 1 nyare förarbete om arbetsrätt, visas nedan » Gå direkt till förarbetet )

» Gå direkt till listan med nyare förarbete om arbetsrätt

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Cecilia Landolf Hjort
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2010 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Cecilia Landolf Hjort som medverkande ( 1 st. )

2010 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter – ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden
SOU 2010:7

Omslaget till SOU 2010:7

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2010:7

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Anne-Marie Morhed

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (IJ 2008:05)

» Dir. 2008:130 Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter

» Dir. 2012:80 Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter

» Prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

På regeringens uppdrag har utredaren Anne-Marie Morhed undersökt om aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter i de olika diskrimineringslagarna har varit effektiva. Hon har också övervägt hur krav på aktiva åtgärder kan göras mer tydliga och skarpa och om de bör utvidgas till fler diskrimineringsgrunder och fler samhällsområden. Läs mer

Dela :