: : : : :

Carina Lindfelt

( 1 nyare förarbete om arbetsrätt, visas nedan » Gå direkt till förarbetet )

» Gå direkt till listan med nyare förarbete om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Carina Lindfelt som medverkande ( 1 st. )

2010 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Personalförsörjningen i ett reformerat försvar
SOU 2010:86

Omslaget till SOU 2010:86

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2010:86

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Thomas Rolén

Departement : Försvarsdepartementet (Fö 2009:03)

» Dir. 2009:58 Personalförsörjning för det reformerade försvaret

» Prop. 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten

Utredningen om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning har haft som uppdrag att se över och föreslå de åtgärder som behövs för att kunna anpassa Försvarsmaktens personalförsörjning till myndighetens nya uppgifter och behov. Läs mer

Dela :