: : : : :

Björn Länsisyrjä

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Funktion vid Arbetsdomstolen : Sekreterare / Rättssekreterare ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Björn Länsisyrjä
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2010–2013 ( 17 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Björn Länsisyrjä har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
62 ledamöter ♀ 23 ♂ 39
46 parter
33 ombud ♀ 16 ♂ 17

Björn Länsisyrjä har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Michaël Koch ( 11 st. ) och Karin Renman ( 6 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2009-12-012013-03-033 år 3 mån 3 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 år 3 månader och 3 dagar.

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Björn Länsisyrjä som medverkande ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2017 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?
SOU 2017:24

Omslaget till SOU 2017:24

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:24

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Kurt Eriksson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2016:01)

» Dir. 2016:1 Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv

» Dir. 2016:77 Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (A 2016:01)

Utredningen konstaterar att arbetsmarknaden är under förändring och att det är viktigt att bevaka utmaningarna som förändringen för med sig i form av bland annat oklar ansvarsfördelning och delvis förändrad struktur på arbetsmarknaden. Det kan också finnas skäl att undersöka hur arbetsmiljöregelverket är utformat ur ett genusperspektiv, att se över samordningsansvaret och att överväga ett utökat rådighetsansvar.

De regionala skyddsombuden har en viktig roll i att uppmärksamma arbetsmiljörisker när det gäller arbetsställen som saknar ett organiserat lokalt skyddsarbete i form av lokala skyddsombud eller skyddskommittéer. Så kan till exempel vara fallet när det gäller rörliga eller tillfälliga arbetsplatser och branscher med allmänt stor omsättning av anställda. Utredningen föreslår att regionala skyddsombud ska få utses även för arbetsplatser där ett fackförbund inte har någon medlem, men där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med fackförbundet. Fortfarande ska dock gälla att det inte finns skyddskommitté på arbetsstället. Läs mer

Dela :

2016 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv
Dir. 2016:1

Omslaget till dir. 2016:1

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2016:1

Ordförande / Utredare : Kurt Eriksson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2016:01)

Redovisas senast: 2017-03-31

» Dir. 2016:77 Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (A 2016:01)

» SOU 2017:24 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?

En särskild utredare ska se över vissa frågor som har identifierats vid framtagandet av den nya arbetsmiljöstrategin. Syftet med utredningen är att ta fram ett beslutsunderlag för eventuella åtgärder och regeländringar på arbetsmiljöområdet.

Utredaren ska bl.a.

  • kartlägga det moderna arbetslivets utmaningar, dvs. vilka trender och nya former för arbete som förekommer i Sverige i dag,
  • analysera och bedöma om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga med tanke på det moderna arbetslivets utmaningar, och
  • se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter och i denna del utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Läs mer

Dela :