: : : : :

Berndt Ericson

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Berndt Ericson som medverkande ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2012 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Utbildningsanställning
SOU 2012:80

Omslaget till SOU 2012:80

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2012:80

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Claes Stråth

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2011:07)

» Dir. 2011:87 Lärlingsprovanställning – en ny anställningsform med utbildningsinnehåll

Utredningen ska lämna förslag på en ny anställningsform med utbildningsinnehåll för unga.

Utredningen kan konstatera att kravet på att anställningen ska innehålla utbildning medför att anställningsformen innehåller ett åtagande, som kan vara särskilt svårt för små företag att hantera.

Utredningen lämnar därför även förslag som innebär att den kommunala vuxenutbildningen kan lämna stöd när utbildningsinnehållet utformas. Ett sådant stöd ger också bättre möjligheter att kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen.

För att stimulera företag att använda utbildningsanställning och kompensera arbetsgivaren för utbildningsåtagandet lämnar utredningen också förslag på ekonomiska incitament till arbetsgivaren. Läs mer

Dela :

2011 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Lärlingsprovanställning – en ny anställningsform med utbildningsinnehåll
Dir. 2011:87

Omslaget till dir. 2011:87

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2011:87

Ordförande / Utredare : Claes Stråth

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2011:07)

Redovisas senast: 2012-11-30

» SOU 2012:80 Utbildningsanställning

En särskild utredare ska utreda och föreslå lösningar i fråga om en ny anställningsform med utbildningsinnehåll för unga – lärlingsprovanställning.

Utredaren ska bl.a.

  • utreda vilka arbetsrättsliga regler som bör gälla för anställningsformen,
  • analysera och lämna förslag på hur utbildningsinnehållet i anställningen ska regleras och kvalitetssäkras,
  • analysera och ta ställning till vilka möjligheter till kombinationer av en lärlingsprovanställning med andra lärlingsprovanställningar samt andra former av anställningar som bör vara möjliga, och
  • analysera relevanta delar av EU-rätten och Sveriges övriga internationella åtaganden för att säkerställa att de nya reglerna och det sätt på vilket de samverkar med befintliga regler stämmer överens med dessa.

Läs mer

Dela :