: : : : :

Åsa Odin Ekman

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Åsa Odin Ekman som medverkande ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2016 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
SOU 2016:91

Omslaget till SOU 2016:91

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:91

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Ingrid Utne

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2015:13)

» Dir. 2015:75 Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden

» Dir. 2016:72 Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden (Ju 2015:13)

Utredningen om stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden föreslår bland annat straffansvar för arbetsgivare. Förslaget innebär att arbetsgivare som uppsåtligen inte har levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse i högst ett år eller böter. Utredaren föreslår också en möjlighet att underlåta återkallelse av tillstånd när en arbetsgivare på eget initiativ har rättat till brister i anställnings­villkoren. Läs mer

Dela :

2015 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden
Dir. 2015:75

Omslaget till dir. 2015:75

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2015:75

Ordförande / Utredare : Ingrid Utne

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2015:13)

Redovisas senast: 2016-12-15

» Dir. 2016:72 Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden (Ju 2015:13)

» SOU 2016:91 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden

En särskild utredare ska undersöka i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden och beskriva utnyttjandets karaktär. Utredaren ska därefter föreslå lämpliga åtgärder för att motverka att arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige utnyttjas. Läs mer

Dela :