: : : : :

Arvid Wallgren

( 1 nyare förarbete om arbetsrätt, visas nedan » Gå direkt till förarbetet )

» Gå direkt till listan med nyare förarbete om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Arvid Wallgren som medverkande ( 1 st. )

2013 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Åtgärder för ett längre arbetsliv
SOU 2013:25

Omslaget till SOU 2013:25

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2013:25

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Ingemar Eriksson

Departement : Socialdepartementet (S 2011:05)

» Dir. 2011:34 Översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv

» Dir. 2012:1 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv (S 2011:05)

LAS-åldern höjs till 69 år från och med 2016

  • LAS-åldern 67 år höjs till 69 år från och med 2016.
  • Åldersgränsen bör sedan anpassas till riktåldern.
  • Om arbetsgivaren vill att arbetstagare som fyllt 69 år lämnar sin anställning bör arbetsgivaren ge arbetstagaren skriftligt besked om detta minst en månad i förväg. Vid övergång av verksamhet bör dock uppsägning gälla.
  • Lämplig myndighet bör få i uppdrag att följa upp effekterna av slopandet av reglerna om uppsägning.

Läs mer

Dela :