: : : : :

Arja Lehto

( 1 nyare förarbete om arbetsrätt, visas nedan » Gå direkt till förarbetet )

» Gå direkt till listan med nyare förarbete om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Arja Lehto som medverkande ( 1 st. )

2010 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter – ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden
SOU 2010:7

Omslaget till SOU 2010:7

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2010:7

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Anne-Marie Morhed

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (IJ 2008:05)

» Dir. 2008:130 Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter

» Dir. 2012:80 Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter

» Prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

På regeringens uppdrag har utredaren Anne-Marie Morhed undersökt om aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter i de olika diskrimineringslagarna har varit effektiva. Hon har också övervägt hur krav på aktiva åtgärder kan göras mer tydliga och skarpa och om de bör utvidgas till fler diskrimineringsgrunder och fler samhällsområden. Läs mer

Dela :