: : : : :

Anna Tansjö

( 1 nyare förarbete om arbetsrätt, visas nedan » Gå direkt till förarbetet )

» Gå direkt till listan med nyare förarbete om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Anna Tansjö som medverkande ( 1 st. )

2016 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Ökad insyn i välfärden
SOU 2016:62

Omslaget till SOU 2016:62

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:62

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Sigurd Heuman

Departement : Socialdepartementet (S 2015:04)

Anställda och uppdragstagare hos privata aktörer som bedriver offentligt finansierad verksamhet inom hälso- och sjukvården, omsorgen samt skolan ska omfattas av meddelarskydd. Bestämmelsen i 13 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) utvidgas därför till att omfatta även enskilda juridiska personer som bedriver offentligt finansierad välfärd. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Läs mer

Dela :