: : : : :

Anna Schölin

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Anna Schölin som medverkande ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2016 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Bättre skydd mot diskriminering
SOU 2016:87

Omslaget till SOU 2016:87

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:87

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Anna-Karin Lundin

Departement : Kulturdepartementet (A 2014:01)

» Dir. 2014:10 Bättre möjligheter att motverka diskriminering

» Dir. 2014:79 Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering

» Dir. 2015:129 Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01)

Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering har flera förslag i sitt betänkande, bland annat att en diskrimineringsnämnd ska skapas som ett alternativ till domstolsprövning och att Skolinspektionen ska arbeta mot diskriminering i skolan. Läs mer

Dela :

2014 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Bättre möjligheter att motverka diskriminering
Dir. 2014:10

Omslaget till dir. 2014:10

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2014:10

Ordförande / Utredare : Anna-Karin Lundin

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet | Kulturdepartementet (A 2014:01)

Redovisas senast: 2016-12-16

» Dir. 2014:79 Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering

» Dir. 2015:129 Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01)

» SOU 2016:87 Bättre skydd mot diskriminering

En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras. Syftet med utredningen är att ge förslag som säkerställer goda förutsättningar för personer som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter. Läs mer

Dela :