: : : : :

Anita Johansson På Wikipedia

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Anita Johansson som medverkande ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2014 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : En ny reglering för tjänstepensionsföretag
SOU 2014:57

Omslaget till SOU 2014:57

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:57

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Tord Gransbo

Departement : Finansdepartementet (Fi 2013:03)

» Dir. 2013:32 Särskild reglering för tjänstepensionsinstitut

» Dir. 2013:117 Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen (Fi 2013:03)

» Dir. 2014:92 Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen (Fi 2013:03)

» SOU 2014:56 Genomförande av Omnibus II-direktivet

Tjänstepensionsföretagsutredningen överlämnade den 27 augusti 2014 sitt slutbetänkande ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Utredningen fick också i uppdrag att i sitt förslag beakta Europeiska kommissionens förslag till omarbetat tjänstepensionsdirektiv.

Utredningen föreslår en reformerad reglering för svenska tjänstepensionsinstitut, men även särskilda övergångs- och omvandlingsmöjligheter för berörda företag. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Läs mer

Dela :

2013 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Särskild reglering för tjänstepensionsinstitut
Dir. 2013:32

Omslaget till dir. 2013:32

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:32

Ordförande / Utredare : Tord Gransbo

Departement : Finansdepartementet (Fi 2013:03)

Redovisas senast: 2014-08-27

» Dir. 2013:117 Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen (Fi 2013:03)

» Dir. 2014:92 Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen (Fi 2013:03)

» SOU 2014:56 Genomförande av Omnibus II-direktivet

En särskild utredare ska lämna förslag till ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Som utgångspunkt för uppdraget gäller att de nya instituten ska uppfylla kraven för att omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (tjänstepensionsdirektivet). Läs mer

Dela :