: : : : :

Andreas Spång

( 1 nyare förarbete om arbetsrätt, visas nedan » Gå direkt till förarbetet )

» Gå direkt till listan med nyare förarbete om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Andreas Spång som medverkande ( 1 st. )

2015 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Ökad insyn i fristående skolor
SOU 2015:82

Omslaget till SOU 2015:82

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2015:82

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Marianne Eliason

Departement : Utbildningsdepartementet (U 2014:12)

» Dir. 2014:19 Offentlighetsprincipen i fristående skolor

» Remisslista (svar senast 2016-02-05)

Anställda och uppdragstagare i de fristående skolorna ska omfattas av meddelarskydd. Bestämmelsen i 13 kap. 2 § OSL utvidgas därför till att omfatta även huvudmännen för de fristående skolorna.

Dela :