Hem: Nyheter:

Arbetsgivare ska inte få begära registerutdrag

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

En arbetsgivare ska inte få begära att en arbetssökande visar upp ett belastningsregisterutdrag med sin registrerade brottslighet. Det föreslår en utredning om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48). Undantag ska gälla om arbetsgivaren har stöd i författning. Det är samma förslag som Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet lämnade redan för fem år sedan (SOU 2009:44). Under mellantiden har kanske en halv miljon registerutdrag begärts. Vi får se hur det går med det nya förslaget.

Ett förbud mot att fråga efter information är en inskränkning av den grundlagsskyddade yttrande- och informationsfriheten. Sådana inskränkningar får göras bara genom av riksdagen beslutad lag under vissa förutsättningar och om det inte finns något alternativ. Normalt brukar förutsättningarna för att i det aktuella fallet inskränka grundlagsskyddet redovisas i utredningsförslag, men det verkar inte direkt beröras i det nya förslaget. Kanske ansågs det självklart att det är befogat med en inskränkning.

Jag tycker att det är ett problem att många arbetsgivare i onödan begär registerutdrag och får se fullständiga utdrag med all brottslighet när bara viss typ av brottslighet har betydelse för jobbet. Men det kanske är dags för lite nytänk, om det anses svårt med ett frågeförbud.

Varför inte i stället införa ett förbud mot att diskriminera arbetssökande på grund av tidigare brottslighet när brottsligheten inte har betydelse för det tilltänkta jobbet? Det kan kombineras med lagstöd för att neka personer dömda för vissa brott vissa anställningar (dömda för brott mot barn eller barnporr får nekas jobb med kontakt med barn etc.). Då skulle arbetsgivare med största sannolikhet också sluta att i onödan begära registerutdrag. En sådan begäran skulle ju vara ett bra bevis för diskriminering om sökanden med ovidkommande brottslighet sedan inte får jobbet.

Ett diskrimineringsförbud skulle inte som ett prat- och frågeförbud tumma på vårt grundlagsskydd samtidigt som det ger ett skydd mot osaklig behandling till följd av brott man sonat. Det kan vara värt att prova.

» Utredningsförslaget Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)

» Det tidigare utredningsförslaget Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

Sören Öman var expert i den tidigare Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet och hjälpte i slutskedet som konsult utredningen med att skriva ihop sina förslag. Har har också varit med i en utredning som 2002 föreslog lagstiftning om integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2002:18) samt skrivit om frågan i andra sammanhang.

Dela :
Exit mobile version