Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarTvister om giltigheten av uppsägningar eller avskedanden m m (34–37 §§)

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

Andra sökord som kan vara intressanta :

AckordsöverenskommelseAlkoholismAllmänna avtalsrättsliga principerAllmänt skadeståndAnmälan om företrädesrättAnställningsformArbetsbefriad med lönArbetsdomstolens behörighetArbetsförmågaArbetsmiljöArbetstvistforumAutomatisk övergång till anställning tills vidareAvräkning av semesterdagarBemanningsavtaletBemanningsföretagBibehållna anställningsförmånerBilförmånBolagsmanBrandmanBristande kompetensBrott utom tjänstenBrottmålsdoms bevisverkanDatasystemDel av verksamhetDeldomDiskrimineringDiskrimineringsersättningDomareDomförhetDomsrättDröjsmålsräntaE-postmeddelandeEgendomsskyddEkonomiskt skadeståndEtnisk diskrimineringFacklig förtroendemanFamiljeföretagFamiljemedlemFilmavtaletFormkravFullmaktFullmaktsanställningFöretagshemligheterFöreträdesrätt för fackliga förtroendemänFörmåner efter uppsägningFörmögenhetsbrottGenkäromålGränsdragningsöverenskommelseHemortHemtjänstHemvistHänvisning av målInformationsskyldighetInterimistiskt beslutIntjänade förmånerJämkning av avtalJämkning av skadeståndJämställda uppdragstagareKollektivavtals normerande verkanKollektivavtalsområdeKommunala sektornKommunalt huvudavtal (KHA)KompanjonbolagKompensationsledighetKonkurrerande verksamhetKriminalvårdenKumulationKvarlämnad egendomKönsdiskrimineringLex MariaLivsmedelsavtaletLönediskrimineringMC-gängMaskningMedbestämmandeavtalMeddelarfrihetMeddelarskyddMellandomMissgynnandeMisshandelMisskötsamhetMisstanke om brott eller oegentlighetMomsMotsatt sig övergångMutbrottMåleriavtaletMånadslönMånadsregelnNormerat skadeståndOmplaceringOmplaceringserbjudandeOmplaceringsskyldighetOmplaceringstilläggOmreglering av anställningsvillkorOmställningsavtalPermissionPermitteringPermitteringslönPremielönPrimär förhandlingPsykisk sjukdomReseförmånRomkonventionenRubbad själsverksamhetSamarbetssvårigheterSamboSemesterSemester under avstängningSemesterersättningSemesterförläggningSemesterlönSemestertilläggSexuellt umgängeSjukdomSjömanslagenSkiftformstilläggSkyddsombudSkyddsombudsstoppStatsimmunitetSympatiåtgärdTantiemTerminalarbeteTidsredovisningssystemTjänstemannaavtalTolkningsföreträde enligt FMLTolkningsföreträde om arbetsskyldighetTolkningsföreträde om ersättningTolkningsföreträde om medbestämmandeavtalTraktamenteTrängande familjeskälTvåmånadersregelnUngdomspraktikVarsel om stridsåtgärdVarusmugglingÅldersdiskrimineringÖverenskommelseÖverenskommelse om anställnings upphörandeÖverenskommen visstidsanställningÖvergång av intjänade semesterförmånerÖvergång av verksamhetÖverlämnande av mål

Arbetsdomstolens egna sökord
( som är mindre konsekventa än sökorden ovan )

AckordsöverenskommelseAdministrationAdvokatfirmaAffärsmässigtAlkoholismAlkoholmissbrukAlkoholsjukdomAllmän försäkringAllmän rättsgrundsatsAllmän visstidsanställningAllmänna avtalsrättsliga principerAllmänt skadeståndAllokemisk industriAmmunitionAnmälanAnställningsformAnställningsmyndighetAnställningsskyddslagens tillämplighet m m (1–3 §§)Arbetsbefriad med lönArbetsdomstolens behörighetArbetsförmedlingArbetsförmågaArbetsgivares informationsskyldighetArbetsmarknadsutbildningArbetsmiljöArbetsmiljölagenArbetsoförmågaArbetstidsschemaArbetstvistforumAutomatisk övergång av anställningAvbrytande av tidsbegränsad anställning med omedelbar verkanAvräkning av semesterdagarAvräkning från förmåner under uppsägningstidAvtal om ersättning vid personskadaAvtalsområdeBehörig domstolBemanningsavtaletBemanningsföretagBeredskapsbrandmänBevisverkan av brottmålsdomBibehållna anställningsförmånerBilförmånBlandad verksamhetBlomsterhandelBolagsmanBrandmanBristande kompetensBrott mot förhandlingsskyldighetenBrott mot förtroendemannalagenBrott mot kollektivavtalBrott utom tjänstenBrottmålsdomBrottmålsdoms bevisverkanByggverksamhetDatasystemDel av verksamhetDen kommunala kompetensenDet genomsnittliga förtjänstlägetDiplomatstatusDiskrimineringDiskrimineringsersättningDold klausul om god sed i kollektivavtalDomareDomförhetDomkapitelDomsrättDröjsmålsräntaE-postmeddelandeEG-domstolenEU-domstolenEget rumEkonomisk skadaEkonomiskt skadeståndEngångsärmarEnsidig förmånEtnisk diskrimineringExaminationExterna forskningsmedelFacklig förtroendemanFacklig verksamhetFamiljeföretagFastighetsmäklarföretagFetmaFibromyalgiFilmavtaletFondkommissionsfirmaFordrans uppkomstFormaliafelFormatFormföreskriftFormkravForumFramtvingad uppsägningFri hemresaFråga om anställnings upphörandeFullmaktFullmaktsanställningFärdvärmesystemFörbud mot missgynnandeFöretagshemlighetFöretagshemligheterFörhandlingar m m (28–32 §§)Förläggning av semesterledighetFörmånFörmåner under uppsägningstidFörmögenhetsbrottFörsvarets materielverkFörsvarsmaktenFörtroendemanFörtroendemannalagenGemensam handläggningGenkäromålGod sed på arbetsmarknadenGränsdragningsöverenskommelseHamnarbetareHemortHemtjänstHemvistHinder av facklig förtroendemanHindrande av skyddsombudHotellverksamhetHypoglykemiHänvisning av målITP-premierIVPA-verksamhetIndirekt diskrimineringInformationshanteringInformationsskyldighetInkomstförlustInterimistisk prövningInterimistiskt beslutInterimistiskt beslut om förbudInterimistiskt förordnandeInterimistiskt yrkandeIntermittent anställningIntermittent treskiftIntermittent visstidsanställningInternationell verksamhetIntjänade förmånerJustitieombudsmannenJämOJämförbar gruppJämkningJämkning av allmänt skadeståndJämkning av avtalJämkning av skadeståndJämställdaJämställdhetJämställdhetslagenKollektivavtals giltighetsområdeKollektivavtals normerande verkanKollektivavtals tillämplighet på visst arbeteKollektivavtals tillämpningsområdeKollektivavtalsområdeKombinationsfullmaktKommunalskattelagenKompanjonbolagKompensationKompensationsledighetKompetensutvecklingKonkurrerande verksamhetKorrigeringar i tidsredovisningssystemKriminalvårdKriminalvårdareKronofogdemyndighetenKumulationKvarlämnad egendomKännedomstidpunktKönsdiskriminerande trakasserierKönsdiskrimineringLaga domstolLagen om arbetsgivares kvittningsrättLagen om offentlig anställningLagen om rättegången i arbetstvisterLarmoperatörLex MariaLivsmedelsavtaletLokal överenskommelseLäkemedelsberoendeLäkemedelsdelegationLön vid sjukdomLönediskrimineringLöneformLöneförmånsrättLöneutrymmeMC-gängMaskningMedbestämmandeMedbestämmandeavtalMedbestämmandeförhandlingMedbestämmandelagenMeddelarfrihetMeddelarskyddMedelsbristMedlemsbundenhetMellandomMer kvalificerad befattningMeriteringsstödMervärdesskattMiljöarbetaravtaletMinoritetsorganisationMissgynnandeMissgynnande i strid mot föräldraledighetslagenMissgynnandeförbudMissgynnandeförbudetMisshandelMisskötsamhetMobiltelefonModerbolagMorgonmöteMotsatt sig övergångMutbrottMäklareMänskliga rättigheterMåleriavtaletMåltidsersättningMåltidsuppehållMånadslönMånadsregelnNedsatt arbetsförmågaNettometodenNormerande verkanNormerat skadeståndNy omständighetNäringsverksamhetObekväm arbetstidObetald semesterledighetOgiltigförklaring och jämkning av diskriminerande avtalsbestämmelserOmbudsjävOmdisponeringOmförhandlingOmlokaliseringOmorganisationOmplaceringOmplaceringserbjudandeOmplaceringsskyldighetOmplaceringstilläggOmplaceringsutredningOmregleringOmreglering av anställningsvillkorOmstationeringOmställningsavtalOmställningsavtaletOmvandling till tillsvidareanställningOmvandlingsregelOmvandlingsregelnOmvandlingsregeln i anställningsskyddslagenOrsakssambandPensionsförmånPensionsförmånerPensionspremierPermissionPermissionsbestämmelsePermitteringPermitteringslönPermitteringslöneavtalPersonalutrymmenPolismanPremielönPrimär förhandlingPrimär förhandlingsskyldighetPrimärförhandlingProgramanställningProgramändringPsykisk sjukdomRamavtalRamöverenskommelseRedovisningsmedelRegeringsformenReseförmånRomfördragetRomkonventionenRubbad själsverksamhetRättegången i arbetsdomstolenRök- och kemdykningSamarbetsproblemSamarbetssvårigheterSamband med anställningSamboSamboförhållandeSamordningSamrådSamverkansavtalSamvetsfrihetSemesterSemester under avstängningSemesterdagarSemesterersättningSemesterförläggningSemesterförmånerSemesterlagenSemesterledighetSemesterlönSemesterlönegrundandeSemesterperiodSemestersättningSemestertilläggSexuella skämtSexuellt umgängeSjukdomSjömanslagenSkiftformstilläggSkiljedomSkydd mot kollektiv lönesänkningSkyddsombudSkyddsombudsstoppStaten som arbetsgivareStatens överklagandenämndStatsimmunitetStällningsfullmaktStämningsansökanSympatiåtgärdSärskiljande av målTV-magasinTantiemTelefaxmeddelandeTerminalarbeteTestamenteTidpunkt för kännedomTidsredovisningssystemTillitsfullmaktTjänstemannaavtalTjänstgöringsprogramToleransfullmaktTraktamenteTrossamfundTrygghetslarmTrängande familjeskälTumregelnTurordning vid uppsägning och permittering (22–24 §§)TvåmånadersregelnUnderrättelse om avskedandeUnderrättelse om semesterUngdomspraktikUppsägning för omreglering (villkorsändring)UtlandstraktamenteVarsel om avskedandeVarusmugglingVerksamhetsövergångÄmbetsansvaretÄndrad semesterförläggningÄndring av anställningsformÅldersdiskrimineringÖmsesidig lojalitetspliktÖverenskommelseÖverenskommen visstidsanställningÖvergång av företag m.m.Övergång av intjänade semesterförmånerÖvergång av verksamhetÖvergångsbestämmelserÖverlämnaÖverlämnande av målÖvertidskompensation

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om tvister om giltigheten av uppsägningar eller avskedanden m m (34–37 §§) sedan 1993 ( 1 st. )

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 143 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare med förordnande som postkassör kom att som ett led i en rehabilitering sysselsättas med kontorsadministrativt arbete. Fråga om inordnande i turordningskrets med tillämpning av 3 § TurA-S. Fråga om allmänt skadestånd för avstängning i strid med 34 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 143

Lagrum : 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Postverket & Statsanställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Margit Strandberg, Ola Bengtson, Björn Qvarnström, Tore Andersson och Hans Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :