Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Sökord:

Arbetsdomstolens domarOgiltigförklaring av avskedande

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

Andra sökord som kan vara intressanta :

AvskedandeGrund för avskedande eller uppsägning

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om ogiltigförklaring av avskedande sedan 1993 ( 1 st. )

2017 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2017 nr 52 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag har avskedat en produktionsledare under bl.a. påståenden om att produktionsledaren hotat och slagit en annan anställd och varit inblandat i sin sons grova misshandel av den anställde samt uppdragit åt en arbetskollega att förmå tilltänkta vittnen att ta tillbaka sina uppgifter. Fråga om arbetsgivarparterna förmått styrka sina påståenden och om det funnits laga skäl för att skilja arbetstagaren från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 52

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ewerman Aktiebolag & Handelsanställdas förbund & Svensk Handel

Ombud : Karolina Löf & Marie Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Johanna Torstensson, Ronny Wenngren och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.
Rättssekreterare : Malin Simon Holm

Dela :