: :

Arbetsdomstolen ändrar sin praxis om lön till den som själv slutat

I ett färskt avgörande (AD 2013 nr 73) ändrar Arbetsdomstolen sin tidigare praxis om rätten till lön när en arbetstagare sagt upp sig själv eller kommit överens om att sluta anställningen, men gör gällande att det inträffade ska jämställas med en uppsägning från arbetsgivarens sida. Det skriver jag om i en expertkommentar i Blendow Lexnova för januari 2014 som kommer ut senare under månaden.

Sören Öman skriver regelbundet expertkommentarer i Blendow Lexnova om arbetsrätt och offentlig rätt. Det här är expertkommentar nummer 37 sedan 2008. De flesta expertkommentarer finns att läsa här:
» Expertkommentarer av Sören Öman i Blendow Lexnova

» Blendow Lexnova

_____

» Expertkommentaren har nu kommit ut i Blendow Lexnova

Dela :