: :

Anställdas dataintrång

I år har det kommit två vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen om uppsägning till följd av statligt anställdas otillåtna registerslagningar. Myndigheters loggkontroller har skärpts på senare år. I Blendow Lexnova för december 2014 som kommer ut senare under månaden skriver jag om arbetsrättsliga åtgärder mot anställdas otillåtna dataslagningar.

De nya rättsfallen är AD 2014 nr 49 och AD 2014 nr 50.

» Flera rättsfall från Arbetsdomstolen om dataintrång

Sören Öman skriver regelbundet expertkommentarer i Blendow Lexnova om arbetsrätt och offentlig rätt. Det här är expertkommentar nummer 43 sedan 2008. De flesta expertkommentarer finns att läsa här:
» Expertkommentarer av Sören Öman i Blendow Lexnova

» Blendow Lexnova

_____

» Expertkommentaren har nu kommit ut i Blendow Lexnova

Dela :