: : :

Sök i domstolsavgöranden

» Föredrag av Sören Öman
( 13 st. kommande & 470 st. hållna sedan 2004, med 5 745 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2017-10-25 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2017-11-02 Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  )

2017-11-07 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2017-11-09 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  )

Här kan du söka i domstolsavgöranden från :

  • Högsta domstolen ( NJA ) ( sedan 1981 )
  • Högsta förvaltningsdomstolen ( HFD ) ( sedan 2011 )
  • Regeringsrätten ( RÅ ) ( 1993–2010 )
  • Arbetsdomstolen ( AD ) ( sedan 1993 )
  • Marknadsdomstolen ( MD ) ( sedan 2004 )
  • Miljööverdomstolen ( MÖD ) ( sedan 1999 )
  • Migrationsöverdomstolen ( MIG ) ( sedan 2006 )
  • Hovrätterna ( RH ) ( sedan 1993 )
  • Kammarrätterna ( RK ) ( sedan 2008 )

Du kan efter sökningen välja om du vill se resultat från bara en viss instans

Sök i domstolsavgöranden :