: : : :

Vice ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929

De fyra ord­förandena och de fyra vice ord­förandena i Arbets­domstolen måste ha domar­er­faren­het och vara jurister, medan övriga domare i Arbets­domstolen inte behöver ha sådan er­faren­het och ut­bild­ning. De ordinarie vice ord­förandena kan agera ord­förande vid för­hand­lingar. De är alltså ersättare för ord­förandena. Förutom de ord­föranden som förordnades under dom­stolens allra första verk­samhets­år saknade bara två ord­föranden tidigare er­faren­het av Arbets­domstolen. Av Arbets­domstolens hit­tills 22 ord­föranden har 18 (82%) haft tidigare er­faren­het som vice ord­förande i dom­stolen.

» Avgöranden av Arbets­domstolen där vice ord­föranden Sören Öman agerat ord­förande (8 st.)

Arbets­domstolen har sedan den in­rättades 1929 haft 30 vice ord­föranden, åtta kvinnor (27%) och 22 män. I dag är 50% av vice ord­förandena kvinnor. Den första kvinnliga vice ord­föranden kom i juli 1983. Det var Redunn Laurén, som i november 1987 blev Arbets­domstolens första kvinnliga ord­förande.

Regeringen har sedan 1929 förordnat 81 personer som ersättare för vice ord­förande. De ordinarie vice ord­förandena och deras förordnade ersättare har ofta tidigare varit sekre­terare i Arbets­domstolen.

Vice ord­föranden och deras förordnade ersättare som varit sekre­terare i Arbets­domstolen
FunktionTidigare sekre­terare
Ordinarie vice ord­förande17 st. ( 56,7% )
Förordnad ersättare för vice ord­förande44 st. ( 54,3% )

Till och med den sista juni 1974 hade Arbets­domstolen en enda vice ord­förande.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda tids­linjen. Ha tålamod… 

För mus­pekaren över tid­slinjen för att se mera informa­tion (delv­is på engelska).

Tids­linje med vice ord­föranden 1929–1973

» Detaljerade tidslinjer för varje årtionde

Sedan den 1 juli 1974 kan Arbets­domstolen ha tre vice ord­föranden, vilket blev fallet först 1976, och sedan den 1 juli 1988 kan dom­stolen ha fyra vice ord­föranden.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda tids­linjen. Ha tålamod… 

För mus­pekaren över tids­linjen för att se mera informa­tion (del­vis på engelska).

Tids­linje med vice ord­föranden 1974 →

» Detaljerade tids­linjer för varje år­tionde

De nuvarande fyra vice ord­förandena

Dag Ekman ( f. 1944 )  ( 1996 → )

Peter Syrén ( f. 1963 )  ( 2016 → )

Anna Middelman ( f. 1965 )  ( 2016 → )

Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) ( f. 1960 )  ( 2016 → )

Ordinarie vice ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929

Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

År

1929

Frans Aug. Lind, råd­man (1/1)

1936

Frans Aug. Lind avlider 21/7

Johan Hagander, revisions­sekre­terare (11/9)

1943

Hagander blir justitieråd och avgår 20/7

Gösta Lind, revisions­sekre­terare (24/9)

1948

Gösta Lind blir justitie­råd och avgår 31/12

1949

Sven Romanus, hov­rätts­råd (1/1)

1950

Romanus blir ledamot av lag­bered­ningen och avgår 31/12

1951

Yngve Samuelsson, hov­rätts­råd och chef för social­departe­mentets rätts­avdel­ning (1/1)

1955

Samuelsson general­direktör i Försäkrings­rådet

1963

Samuelsson avgår 31/12

1964

Sven-Hugo Ryman, byrå­chef (1/1)

1967

Ryman utbild­nings­chef

1972

Ryman utses till tredje man 15/9

Axel Wallén, hov­rätts­råd och chef för export­kredit­nämnden (15/9)

1974

Anders Knutsson (1/7)

1975

Knutsson blir justitie­råd och avgår 9/11

Lars Lunning, hov­rätts­assessor (10/11)

1976

Olof Bergqvist, hov­rätts­assessor (1/7)

1978

Wallén avgår 30/6

Gunnar Grenfors, kansli­chef i arbets­marknads­utskottet (1/7)

Lunning blir rätts­chef i arbets­mark­nads­departe­mentet och avgår 31/1

Edvard Nilsson, hov­rätts­assessor (1/2)

1981

Grenfors avgår 31/12

1982

Ove Sköllerholm, hov­rätts­assessor (1/1)

1983

Bergqvist över­går till ersättare för vice ord­förande 30/6

Reidunn Laurén, expeditions­chef i bostads­departe­mentet (1/7)

1984

Sköllerholm ord­förande 1/3

Claes Eklundh, rätts­chef i stats­råds­bered­ningen (1/7)

1985

Eklundh ord­förande 18/2

Barbro Fischerström, expeditions­chef i kommunikations­departe­mentet (1/6)

Laurén övergår till ersättare för vice ord­förande 31/8

Michaël Koch, hov­rätts­assessor (1/9)

1988

Koch gör uppe­håll 1/4–30/6

Hans Tocklin, byrå­chef hos justitie­ombuds­mannen (1/4)

1989

Nilsson blir justitie­råd och avgår 30/9

1990

Erik Lempert, expeditions­chef i arbets­marknads­departe­mentet (1/4)

1992

Tocklin ord­förande 3/4

Lars Johan Eklund, hov­rätts­assessor (1/7)

1994

Fischerström blir vd för Tidnings­utgivarna och avgår 19/10

Marie Hafström, departe­ments­råd i försvars­departe­mentet (15/12)

1996

Hafström blir general­direktör för Kust­bevakningen och avgår 30/9

Brita Swan, lagm­an (21/11)

Koch ord­förande 1/3

Dag Ekman, expeditions­chef i arbets­marknads­departe­mentet (21/11)

1998

Lempert avgår 31/12

1999

Maj Johansson, departe­ments­råd i försvars­departe­mentet (1/1)

2003

Johansson övergår till ersättare för vice ord­förande 9/4

Ulla Erlandsson, hov­rätts­lagman (10/4)

2004

Swan avgår 30/6

Sören Öman, chefs­jurist (1/7)

2013

Eklund avgår med pension 30/6

Hans Blyme, f.d. råd­man (1/7)

2015

Öman ord­förande 1/12

2016

Peter Syrén, råd­man (1/7)

Anna Middelman, chefs­jurist (1/7)

Susanne Sundberg, råd­man (1/7)

Vice ordförandenas tjänstgöring i Arbetsdomstolen

Klicka på för att söka efter personen på hela webben.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen som ordförande sedan 1993.
För muspekaren över tidslinjen för att se mera information (delvis på engelska).

NrOrdförande / FunktionTillträddeAvgick
1Frans Aug. Lind Vice ordförande 1929–1936
Vice ordförande1929-01-011936-07-217 år 6 mån 21 dgr
2Johan Hagander Vice ordförande 1936–1943
Vice ordförande1936-09-111943-07-206 år 10 mån 10 dgr
Ordförande1947-01-011949-10-012 år 9 mån 1 dag
3Gösta Lind Vice ordförande 1943–1948
Vice ordförande1943-09-241948-12-315 år 3 mån 8 dgr
4Sven Romanus Vice ordförande 1949–1950
Ersättare för vice ord­förande1941-11-291948-12-317 år 1 mån 3 dgr
Vice ordförande1949-01-011950-12-312 år
5Yngve Samuelsson Vice ordförande 1951–1963
Sekreterare1939-01-011939-08-257 mån 25 dgr
Ersättare för vice ord­förande1944-06-231950-12-316 år 6 mån 9 dgr
Vice ordförande1951-01-011963-12-3113 år
6Sven-Hugo Ryman Vice ordförande 1964–1972
Sekreterare1950-01-011953-12-314 år
Ersättare för tredje man1959-01-011961-12-313 år
Ersättare för vice ord­förande1962-01-011963-12-312 år
Vice ordförande1964-01-011972-09-148 år 8 mån 14 dgr
Tredje man1972-09-151992-06-3019 år 9 mån 16 dgr
7Axel Wallén Vice ordförande 1972–1978
Sekreterare1958-01-011960-12-313 år
Ersättare för vice ord­förande1969-10-241972-09-142 år 10 mån 22 dgr
Vice ordförande1972-09-151978-06-305 år 9 mån 16 dgr
Tredje man1978-07-011980-06-302 år
Tredje man1980-09-011983-06-302 år 10 mån
8Anders Knutsson Vice ordförande 1974–1975
Sekreterare1962-01-011965-12-314 år
Vice ordförande1974-07-011975-11-091 år 4 mån 9 dgr
9Lars Lunning Vice ordförande 1975–1978
Sekreterare1965-01-011968-12-314 år
Ersättare för vice ord­förande1974-07-011975-11-091 år 4 mån 9 dgr
Vice ordförande1975-11-101978-01-312 år 2 mån 22 dgr
Ersättare för vice ord­förande1978-07-011989-06-3011 år
10Olof Bergqvist Vice ordförande 1976–1983
Sekreterare1969-01-011972-12-314 år
Vice ordförande1976-07-011983-06-307 år
Ersättare för vice ord­förande1983-07-011984-08-311 år 2 mån
Ordförande1987-01-011991-12-315 år
11Edvard Nilsson Vice ordförande 1978–1989
Ersättare för tredje man1974-07-011976-06-302 år
Ersättare för vice ord­förande1976-07-011978-01-311 år 7 mån
Vice ordförande1978-02-011989-09-3011 år 8 mån
12Gunnar Grenfors Vice ordförande 1978–1981
Ersättare för tredje man1974-07-011976-06-302 år
Ersättare för vice ord­förande1976-07-011978-06-302 år
Vice ordförande1978-07-011981-12-313 år 6 mån
13Ove Sköllerholm Vice ordförande 1982–1984
Sekreterare1971-01-011973-12-313 år
Ersättare för vice ord­förande1976-07-011981-12-315 år 6 mån
Vice ordförande1982-01-011984-02-292 år 2 mån
Ordförande1984-03-011996-02-2912 år
14Reidunn Laurén Vice ordförande 1983–1985
Ersättare för vice ord­förande1978-08-011983-06-304 år 11 mån
Vice ordförande1983-07-011985-08-312 år 2 mån
Ersättare för vice ord­förande1985-09-011987-09-302 år 1 mån
Ordförande1987-11-151990-01-142 år 2 mån
15Claes Eklundh Vice ordförande 1984–1985
Ersättare för vice ord­förande1981-01-011984-06-303 år 6 mån
Vice ordförande1984-07-011985-02-177 mån 17 dgr
Ordförande1985-02-181987-10-312 år 8 mån 14 dgr
16Barbro Fischerström Vice ordförande 1985–1994
Tredje man1983-07-011985-05-311 år 11 mån
Vice ordförande1985-06-011994-10-199 år 4 mån 19 dgr
17Michaël Koch Vice ordförande 1985–1996
Sekreterare1977-02-011980-12-313 år 11 mån
Ersättare för vice ord­förande1984-07-011985-08-311 år 2 mån
Vice ordförande1985-09-011988-03-312 år 7 mån
Vice ordförande1988-07-011996-02-297 år 8 mån
Ordförande1996-03-012012-04-3016 år 2 mån
18Hans Tocklin Vice ordförande 1988–1992
Sekreterare1976-01-011978-08-312 år 8 mån
Vice ordförande1988-04-011992-04-024 år 2 dgr
Ordförande1992-04-032004-04-0212 år
19Erik Lempert Vice ordförande 1990–1998
Sekreterare1975-01-011977-12-313 år
Ersättare för vice ord­förande1983-07-011990-03-316 år 9 mån
Vice ordförande1990-04-011998-12-318 år 9 mån
20Lars Johan Eklund Vice ordförande 1992–2013
Sekreterare1977-01-101980-09-303 år 8 mån 21 dgr
Ersättare för vice ord­förande1991-02-151992-06-301 år 4 mån 16 dgr
Vice ordförande1992-07-012013-06-3021 år
21Marie Hafström Vice ordförande 1994–1996
Ersättare för vice ord­förande1986-07-011994-12-148 år 5 mån 14 dgr
Vice ordförande1994-12-151996-09-301 år 9 mån 16 dgr
22Brita Swan Vice ordförande 1996–2004
Ersättare för vice ord­förande1989-07-011996-11-207 år 4 mån 20 dgr
Vice ordförande1996-11-212004-06-307 år 7 mån 10 dgr
23Dag Ekman Vice ordförande 1996 →
Sekreterare1976-10-011978-10-152 år 15 dgr
Ersättare för vice ord­förande1985-06-011996-11-2011 år 5 mån 20 dgr
Vice ordförande1996-11-2121 år 1 mån 28 dgr hittills
24Maj Johansson Vice ordförande 1999–2003
Sekreterare1991-03-011992-08-231 år 5 mån 23 dgr
Ersättare för vice ord­förande1998-07-011998-12-316 mån
Vice ordförande1999-01-012003-04-094 år 3 mån 9 dgr
Ersättare för vice ord­förande2003-04-1014 år 9 mån 8 dgr hittills
25Ulla Erlandsson Vice ordförande 2003–2016
Ersättare för vice ord­förande1989-07-012003-04-0913 år 9 mån 9 dgr
Vice ordförande2003-04-102016-06-3013 år 2 mån 21 dgr
26Sören Öman Vice ordförande 2004–2015
Sekreterare1989-04-011991-03-101 år 11 mån 10 dgr
Ersättare för vice ord­förande1996-11-212004-06-307 år 7 mån 10 dgr
Vice ordförande2004-07-012015-11-3011 år 5 mån
Ordförande2015-12-012 år 1 mån 17 dgr hittills
27Hans Blyme Vice ordförande 2013–2016
Ersättare för vice ord­förande1992-07-012013-06-3021 år
Vice ordförande2013-07-012016-06-303 år
28Peter Syrén Vice ordförande 2016 →
Sekreterare1995-04-242001-02-115 år 9 mån 19 dgr
Ersättare för vice ord­förande2009-06-252016-06-307 år 6 dgr
Vice ordförande2016-07-011 år 6 mån 17 dgr hittills
29Anna Middelman Vice ordförande 2016 →
Sekreterare1997-06-011998-12-311 år 7 mån
Ersättare för tredje man2013-07-012016-06-303 år
Vice ordförande2016-07-011 år 6 mån 17 dgr hittills
30Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) Vice ordförande 2016 →
Sekreterare1992-08-311995-03-142 år 6 mån 12 dgr
Ersättare för vice ord­förande2013-10-102016-06-302 år 8 mån 21 dgr
Vice ordförande2016-07-011 år 6 mån 17 dgr hittills

Förordnanden som vice ordförande i Arbetsdomstolen

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla avgöranden med personen som vice ordförande.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Genomsnittet är 2 408,7 dagar ( 6 år 218 dagar )

» Visa vice ordföranden ett visst år

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
Sören Öman har tjänst­gjort i Arbets­domstolen i hit­tills samman­lagt 23 år och 40 dagar, varav 19 år och 9 dagar som vice ord­förande:
Sören Ömans tjänstgöring i Arbetsdomstolen
FunktionTillträddeAvgick
Sekreterare / Administrativ sekreterare1989-04-011991-03-10 1 år 11 mån 9 dgr
Ersättare för vice ordförande1996-11-212004-06-30 7 år 7 mån 9 dgr
Vice ordförande2004-07-012015-11-30 11 år 5 mån
Ordförande2015-12-01 2 år 1 mån 17 dgr hittills

» Prejudikat med Sören Öman

Avgöranden och skiljaktiga meningar av vice ordförandena i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.

» Visa vice ordföranden ett visst år

Ersättare för vice ordförandena i Arbetsdomstolen

Var och en av de fyra ordinarie vice ord­förandena har tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt tolv förordnade ersättare. Sedan 1929 har 81 personer varit förordnade ersättare för vice ordförande. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie vice ord­förande eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 60 personer har dömt som vice ord­förande i refererade av­göranden sedan 1993.

Antal personer som dömt som vice ord­förande i olika funktioner i refererade av­göranden sedan 1993
FunktionAntal personer
Ordinarie vice ordförande14 st.
Förordnade ersättare för vice ordförande34 st.
Tillfälliga ersättare för vice ordförande43 st.

En del personer har dömt i olika funktioner under perioden, och en förordnad person behöver inte ha dömt i något refererat avgörande.

Förordnade ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen sedan 1929 ( 81 st. )

Förordnade ersättare för vice ordförande har inte så sällan också varit ordinarie vice ordförande eller till och med ordförande. 23 förordnade ersättare för vice ordförande har varit ordinarie vice ordförande och 16 har varit ordförande.

De flesta förordnade ersättare för vice ordförande – 44 st. (54,3%) – har varit sekreterare i Arbetsdomstolen.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen som vice ordförande sedan 1993.

I tabellen nedan finns 87 rader trots att bara 81 personer varit förordnade ersättare för vice ordförande. Det beror på att sex personer – Gösta Ihrfelt, Maj Johansson, Reidunn Laurén, Håkan Lundquist, Lars Lunning och Sture Petrén – förordnats två gånger och därför finns på två rader.

# Har även varit ordinarie vice ordförande * Har även varit ordförande ** Har även varit sekreterare i Arbetsdomstolen

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Tillfälliga ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 43 st. )

Till­fällig ersättare är en leda­mot i Arbets­domstolen som inte förordnats av regeringen utan som hand­plockats av ord­föranden för att döma i ett visst mål. Det sker när man inte kan få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon av de många ersättare som regeringen förordnat.

Tillfälliga ersättare har inte så sällan också varit ordinarie vice ordförande eller förordnad ersättare för vice ordförande. Sex tillfälliga ersättare för vice ordförande har varit ordinarie vice ordförande och 22 har varit förordnad ersättare för vice ordförande.

De allra flesta tillfälliga ersättare för vice ordförande – 41 st. (95,3%) – har varit sekreterare i Arbetsdomstolen.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för antalet avgöranden för att se alla refererade avgöranden med personen som tillfällig ersättare sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.

# Har även varit ordinarie vice ordförande * Har även varit förordnad ersättare för vice ordförande ** Har även varit sekreterare i Arbetsdomstolen

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa alla tillfälliga ersättare ett visst år

Senast uppdaterad 2017-12-02 av Sören Öman