: : : :

Ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929

Det är bara de fyra ord­förandena i Arbets­domstolen som är an­ställda på hel­tid, numera sedan den 1 juli 2008 med full­makt och inte som tidigare på tre­års­förord­nanden. Ord­förandena och vice ord­förandena måste ha domar­er­faren­het och vara jurister, medan övriga domare i Arbets­domstolen inte behöver ha sådan er­faren­het och ut­bild­ning.

Arbets­domstolen har sedan den in­rättades 1929 haft 22 ord­föranden, sex kvinnor (27%) och 16 män. År 1987 förordnades den första kvinnan till ord­förande. I dag är 50% av ord­förandena kvinnor.

Ord­förandena har som regel haft tidigare er­faren­het som vice ord­förande i dom­stolen (18 eller 82%), och drygt hälften av ord­förandena (tolv eller 55%) har också varit sekre­terare i dom­stolen. Förutom de som förordnades under dom­stolens allra första verk­samhets­år saknade bara två ord­föranden tidigare er­faren­het av Arbets­domstolen.

Tidigare funktioner för ord­föranden i Arbets­domstolen
FunktionAntal ord­föranden
Vice ordförande8 st. ( 36,4% )
Sekreterare12 st. ( 54,5% )
Notarie1 st. ( 4,5% )
Ersättare för vice ordförande16 st. ( 72,7% )
Ersättare för tredje man2 st. ( 9,1% )

Till och med den sista juni 1974 hade Arbets­domstolen en enda ord­förande, som också var myndig­hets­chef.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda tidslinjen. Ha tålamod… 

För muspekaren över tidslinjen för att se mera information (delvis på engelska).

Tidslinje med ordföranden 1929–1973

» Detaljerade tidslinjer för varje årtionde

Sedan den 1 juli 1974 kan Arbets­domstolen ha tre ordföranden, vilket blev fallet först den 1 juli 1976, och sedan den 1 april 1992 kan dom­stolen ha fyra ordföranden, varav en också är myndig­hets­chef (nr 1 i tids­linjen nedan).

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda tidslinjen. Ha tålamod… 

För muspekaren över tidslinjen för att se mera information (delvis på engelska).
Ordföranden med nr 1 i tidslinjen har också varit myndighetschef.

Tidslinje med ordföranden 1974 →

» Detaljerade tidslinjer för varje årtionde

Statistiska profiler för de nuvarande ordförandena

Cathrine Lilja Hansson
( 2004 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 13,7.%, 25 / 182 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 30 st. ♀ 6 ♂ 24 vid 39 tillfällen, 19 ag 20 at )

Ändrings­frekvens

( 65.9%, 29 / 44 st. )

Ogiltig­förklaringar

1,52 st.
per år i genomsnitt
( 20 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 58 dagar ( ca 8 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 431 dagar ( ca 62 veckor )

Karin Renman
( 2010 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 25,8.%, 16 / 62 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 18 st. ♀ 6 ♂ 12 vid 27 tillfällen, 12 ag 15 at )

Ändrings­frekvens

( 72.7%, 8 / 11 st. )

Ogiltig­förklaringar

0,14 st.
per år i genomsnitt
( 1 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 92 dagar ( ca 13 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 589 dagar ( ca 84 veckor )

Jonas Malmberg
( 2012 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 15,7.%, 8 / 51 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 13 st. ♀ 6 ♂ 7 vid 13 tillfällen, 5 ag 8 at )

Ändrings­frekvens

( 75.0%, 9 / 12 st. )

Ogiltig­förklaringar

0,59 st.
per år i genomsnitt
( 3 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 67 dagar ( ca 10 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 429 dagar ( ca 61 veckor )

Sören Öman
( 2015 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 6,3.%, 1 / 16 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 2 st. ♀ 1 ♂ 1 vid 2 tillfällen, 0 ag 2 at )

Ändrings­frekvens

( 100.0%, 2 / 2 st. )

Ogiltig­förklaringar

0,53 st.
per år i genomsnitt
( 1 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 52 dagar ( ca 7 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 229 dagar ( ca 33 veckor )

Ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929

Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

ÅrAdministrativ chef

1929

Arthur Lindhagen, revisions­sekre­terare (1/1)

Lindhagen blir justitie­råd och avgår 11/10

Emil Sandström, revisions­sekre­terare (1/12)

1931

Sandström blir justitie­råd och avgår 14/6

Arthur Lindhagen, f.d. justitie­råd (1/7)

1946

Lindhagen blir president i Svea hovrätt och avgår 31/12

1947

Johan Hagander, f.d. justitie­råd (1/1)

1949

Hagander blir över­ståt­hållare i Stockholm och avgår 1/10

Gunnar Dahlman, f.d. justitie­råd (16/12)

1963

Dahlman avgår 31/12 (avliden)

1964

Bengt Hult, f.d. justitie­råd (1/1)

1973

Hult blir justitie­råd på nytt och avgår 31/10

Hans Stark, f.d. justitie­råd (1/11)

1974

Stark blir adm. chef 1/7

1975

Jan Ljungar, hovrätts­lag­man (1/1)

1976

Johan Lind, hov­rätts­lag­man (1/7)

1978

Ljungar blir justitie­råd och avgår 31/1

Åke Bouvin, hov­rätts­lag­man (1/2)

1984

Bouvin blir regerings­råd och avgår 29/2

Ove Sköllerholm, hov­rätts­råd (hov­rätts­lag­man 1986) (1/3)

Lind blir justitie­råd och avgår 30/6

1985

Claes Eklundh, hov­rätts­råd (hov­rätts­lag­man 1986) (18/2)

1986

Stark blir justitie­kansler och avgår 31/12

1987

Olof Bergqvist, f.d. justitie­råd, adm. chef (1/1)

Eklundh blir chefs­justitie­ombuds­man och avgår 31/10

Reidunn Laurén, f.d. regerings­råd (15/11)

1990

Laurén avgår 14/11 för att bli stats­råd

1991

Bergqvist avgår 31/12 (avliden)

Nina Pripp, hov­rätts­råd (1/2)

1992

Hans Stark, f.d. justitie­råd & justitie­kansler, adm. chef (1/1)

Hans Tocklin, hov­rätts­assessor (3/4)

1996

Sköllerholm blir justitie­råd och avgår 29/2

Michaël Koch, hov­rätts­assessor (1/3)

1998

Stark avgår med pension 30/9

Michaël Koch, ord­förande, blir adm. chef 1/9

Koch blir adm. chef 1/9

Inga Åkerlund, hov­rätts­assessor (1/10)

Pripp blir justitie­råd och avgår 19/4

Carina Gunnarsson, hov­rätts­assessor (1/7)

2004

Tocklin avgår med pension 2/4

Cathrine Lilja Hansson, hov­rätts­assessor, f.d. rätts­chef (16/8)

2010

Åkerlund avgår med pension 30/9

Karin Renman, hov­rätts­assessor, f.d. rätts­chef (1/11)

2012

Koch avgår med pension 30/4

Cathrine Lilja Hansson, ord­förande, blir adm. chef 1/5

Hansson blir adm. chef 1/5

Jonas Malmberg, professor (1/10)

2015

Gunnarsson blir general­direktör för Medlings­institutet och avgår 31/8

Sören Öman, före­ståndare (1/12)

Ordförandenas tjänstgöring i Arbetsdomstolen

Ord­förandena har som regel haft tidigare erfarenhet som vice ord­förande i dom­stolen (18 eller 82%), och drygt hälften av ord­förandena (tolv eller 55%) har också varit sekre­terare i dom­stolen. Förutom de som förordnades under dom­stolens allra första verk­samhets­år saknade bara två ord­föranden tidigare erfarenhet av Arbets­domstolen.

Två personer – Arthur Lindhagen och Hans Stark – har förordnats som ord­förande två gånger.

Klicka på för att söka efter personen på hela webben.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen som ordförande sedan 1993.
För muspekaren över tidslinjen för att se mera information (delvis på engelska).

NrOrdförande / FunktionTillträddeAvgick
1Arthur Lindhagen ( f. 1884 †1950 )Ordförande 1929 & 1931–1946
Ordförande1929-01-011929-10-119 mån 11 dgr
Ordförande1931-07-011946-12-3115 år 6 mån
2Emil Sandström ( f. 1886 †1962 )Ordförande 1929–1931
Ordförande1929-12-011931-06-141 år 6 mån 14 dgr
3Johan Hagander ( f. 1896 †1991 )Ordförande 1947–1949
Vice ordförande1936-09-111943-07-206 år 10 mån 10 dgr
Ordförande1947-01-011949-09-302 år 9 mån
4Gunnar Dahlman ( f. 1895 †1963 )Ordförande 1949–1963
Ersättare för vice ordförande1931-05-011933-11-172 år 6 mån 17 dgr
Ordförande1949-12-161963-12-3114 år 16 dgr
5Bengt Hult ( f. 1917 †2008 )Ordförande 1964–1973
Sekreterare1949-01-011950-12-312 år
Ersättare för tredje man1953-01-011960-10-137 år 9 mån 13 dgr
Ersättare för vice ordförande1960-10-141961-12-311 år 2 mån 18 dgr
Ordförande1964-01-011973-10-319 år 10 mån
6Hans Stark ( f. 1931 )Ordförande 1973–1986 & 1992–1998
Sekreterare1961-01-011963-12-313 år
Ersättare för vice ordförande1972-09-151973-10-311 år 1 mån 17 dgr
Ordförande1973-11-011986-12-3113 år 2 mån
Ordförande1992-01-011998-09-306 år 9 mån
7Jan Ljungar ( f. 1928 )Ordförande 1975–1978
Sekreterare1960-01-011961-12-312 år
Ersättare för tredje man1971-01-011973-12-313 år
Ersättare för vice ordförande1974-01-011974-12-311 år
Ordförande1975-01-011978-01-313 år 1 mån
8Johan Lind ( f. 1934 )Ordförande 1976–1984
Sekreterare1963-01-011967-12-315 år
Ersättare för vice ordförande1975-01-011976-06-301 år 6 mån
Ordförande1976-07-011984-06-308 år
9Åke Bouvin ( f. 1928 †2014 )Ordförande 1978–1984
Ersättare för vice ordförande1975-01-011978-01-313 år 1 mån
Ordförande1978-02-011984-01-316 år
10Ove Sköllerholm ( f. 1939 †1996 )Ordförande 1984–1996
Sekreterare1971-01-011973-12-313 år
Ersättare för vice ordförande1976-07-011981-12-315 år 6 mån
Vice ordförande1982-01-011984-02-292 år 2 mån
Ordförande1984-03-011996-02-2912 år
11Claes Eklundh ( f. 1939 †2005 )Ordförande 1985–1987
Ersättare för vice ordförande1982-01-011984-06-302 år 6 mån
Vice ordförande1984-07-011985-02-177 mån 17 dgr
Ordförande1985-02-181987-10-312 år 8 mån 14 dgr
12Olof Bergqvist ( f. 1936 †1990 )Ordförande 1987–1991
Sekreterare1969-01-011972-12-314 år
Ersättare för vice ordförande1975-10-111976-06-308 mån 20 dgr
Vice ordförande1976-07-011983-06-307 år
Ersättare för vice ordförande1983-07-011984-08-311 år 2 mån
Ordförande1987-01-011991-12-315 år
13Reidunn Laurén ( f. 1931 )Ordförande 1987–1990
Ersättare för vice ordförande1978-08-011983-06-304 år 11 mån
Vice ordförande1983-07-011985-08-312 år 2 mån
Ersättare för vice ordförande1985-09-011987-09-302 år 1 mån
Ordförande1987-11-151990-01-142 år 2 mån
14Nina Pripp ( f. 1942 )Ordförande 1991–1998
Ersättare för vice ordförande1982-02-241988-06-306 år 4 mån 7 dgr
Ordförande1991-02-011998-04-197 år 2 mån 19 dgr
15Hans Tocklin ( f. 1940 )Ordförande 1992–2004
Sekreterare1976-03-011978-08-312 år 6 mån
Vice ordförande1988-04-011992-04-024 år 2 dgr
Ordförande1992-04-032004-04-0212 år
16Michaël Koch ( f. 1946 )Ordförande 1996–2012
Sekreterare1979-01-011980-12-312 år
Ersättare för vice ordförande1984-07-011985-08-311 år 2 mån
Vice ordförande1985-09-011988-03-312 år 7 mån
Vice ordförande1988-07-011996-02-297 år 8 mån
Ordförande1996-03-012012-04-3016 år 2 mån
17Carina Gunnarsson ( f. 1954 )Ordförande 1998–2015
Notarie1982-06-011982-12-317 mån
Sekreterare1984-01-161987-10-043 år 8 mån 19 dgr
Ersättare för vice ordförande1996-11-211998-06-301 år 7 mån 10 dgr
Ordförande1998-07-012015-08-3117 år 2 mån
18Inga Åkerlund ( f. 1945 )Ordförande 1998–2010
Sekreterare1989-06-261990-06-1711 mån 23 dgr
Ersättare för vice ordförande1994-12-151998-09-093 år 8 mån 26 dgr
Ordförande1998-10-012010-09-3012 år
19Cathrine Lilja Hansson ( f. 1955 )Ordförande 2004 →
Ordförande2004-08-1613 år 2 mån 5 dgr hittills
20Karin Renman ( f. 1960 )Ordförande 2010 →
Sekreterare1991-09-091992-04-207 mån 12 dgr
Ersättare för vice ordförande1999-03-012005-03-316 år 1 mån
Ordförande2010-11-016 år 11 mån 20 dgr hittills
21Jonas Malmberg ( f. 1962 )Ordförande 2012 →
Ordförande2012-10-015 år 20 dgr hittills
22Sören Öman ( f. 1961 )Ordförande 2015 →
Sekreterare1989-04-011991-03-101 år 11 mån 10 dgr
Ersättare för vice ordförande1996-11-212004-06-307 år 7 mån 10 dgr
Vice ordförande2004-07-012015-11-3011 år 5 mån
Ordförande2015-12-011 år 10 mån 20 dgr hittills

» Visa ordföranden ett visst år

Vilken ordförande har tjänstgjort längst i Arbetsdomstolen?

All tjänstgöring i Arbetsdomstolen

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen som ordförande sedan 1993.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Genomsnittet är 5 567 dagar ( 15 år och 92 dagar )

Tjänstgöring som ordförande i Arbetsdomstolen

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla avgöranden Sören Öman dömt tillsammans med ordföranden innan Sören Öman blev ordförande i december 2015.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Genomsnittet är 3 468 dagar ( 9 år och 183 dagar ) | Median : 2 779 dagar ( 7 år och 223 dagar )

Andra som agerat ordförande i Arbetsdomstolen vid refererade avgöranden

Ordinarie vice ord­förande i Arbets­domstolen kan agera ord­förande vid för­hand­lingar. Det är bara tre personer som har gjort det vid refererade av­göranden sedan 1993: Lars Johan Eklund, som var hel­tids­an­ställd vid Arbets­domstolen, Sören Öman, som blev ord­förande i december 2015, och Erik Lempert.

Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för att se alla refererade avgöranden med personen som ordförande sedan 1993.

Ordinarie vice ord­föranden i Arbets­domstolen som agerat ord­förande sedan 1993
Vice ordförandeOrförandeskapFörst aktivSenast aktiv
Lars Johan Eklund []78 st.1993-02-102006-10-18
Sören Öman []8 st.2011-04-062015-11-25
Erik Lempert []1 st.1993-09-291993-09-29

Tidigare, före 1993, var det betydligt vanligare att ordinarie vice ordföranden agerade ordförande vid refererade avgöranden. Under perioden 1960–1992 har 14 ordinarie vice ordföranden agerat ordförande i 191 refererade avgöranden.

Ordinarie vice ord­föranden i Arbets­domstolen som agerat ord­förande 1960–1992
Vice ordförandeOrdförandeskap
Lars-Johan Eklund [] ( 1992 )
Visa avgörandena ( 2 st. )
2 st.
Erik Lempert [] ( 1991 )
Visa avgörandet
1 st.
Hans Tocklin [] ( 1988–1992 )
Visa avgörandena ( 37 st. )
37 st.
Barbro Fischerström [] ( 1988 )
Visa avgörandet
1 st.
Michaël Koch [] ( 1987–1988 )
Visa avgörandena ( 4 st. )
4 st.
Claes Eklundh [] ( 1984–1985 )
Visa avgörandena ( 2 st. )
2 st.
Reidunn Laurén [] ( 1984–1985 )
Visa avgörandena ( 3 st. )
3 st.
Edvard Nilsson [] ( 1980–1988 )
Visa avgörandena ( 11 st. )
11 st.
Gunnar Grenfors [] ( 1979–1981 )
Visa avgörandena ( 3 st. )
3 st.
Olof Bergqvist [] ( 1977–1982 )
Visa avgörandena ( 11 st. )
11 st.
Lars Lunning [] ( 1976–1978 )
Visa avgörandena ( 6 st. )
6 st.
Axel Wallén [] ( 1973–1978 )
Visa avgörandena ( 26 st. )
26 st.
Sven-Hugo Ryman [] ( 1964–1972 )
Visa avgörandena ( 45 st. )
45 st.
Kurt Samuelsson [] ( 1960–1963 )
Visa avgörandena ( 39 st. )
39 st.

Senast uppdaterad 2017-08-20 av Sören Öman