: : : :

Vice ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1993

( 48 förordnade och 60 som dömt )

Vice ordföranden i Arbetsdomstolen

Det finns fyra ordinarie vice ordföranden, som förordnats av regeringen. Varje ordinarie vice ordförande har (högst) tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt tolv förordnade ersättare. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon lämplig person att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 60 personer har dömt som vice ordförande i refererade avgöranden av Arbets­domstolen sedan 1993.

FörordnandeAntal personer
Ordinarie vice ordföranden
14 st.
Förordnade ersättare för vice ordförande
34 st.
Tillfälliga ersättare för vice ordförande
42 st.

En del personer kan ha dömt med olika förordnanden under perioden, och alla förordnade personer behöver inte ha dömt i något refererat avgörande.

Vice ordföranden som dömt i refererade avgöranden sedan 1993

Jämför :

Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Vice ordföranden som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 60 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran med skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen (sedan 1993) *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen (sedan 2000)

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa vice ordföranden som dömt ett visst år

För muspekaren över diagrammen för att se exakta värden.

Totalt antal vice ordföranden vid refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Genomsnittet sedan 1993 är 17 vice ordföranden per år.

Antal 2017 : 11 st. hittills

Genomsnittlig andel kvinnliga vice ordföranden vid refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2017 : 45,0% ( 9 / 20 )

Ordinarie vice ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 14 st. )

Sedan 1993 har det funnits 14 ordinarie vice ordföranden i Arbets­domstolen. Ord­förandena an­ställs med full­makt tills vidare, medan övriga leda­möter har förordnanden på högst tre år.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande ordinarie vice ordföranden.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

* Har även varit förordnad ersättare ** Har även varit tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen (sedan 1993)

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter ett visst år

Ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen sedan 1993

Förordnade ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 34 st. )

Sedan 1993 har det funnits 37 förordnade ersättare för vice ordförande i Arbets­domstolen. Det är dock bara 34 personer som förordnats som ersättare, eftersom tre personer förordnats som ersättare två gånger. Ersättarna har, precis som ledamöterna, förordnanden på högst tre år.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande förordnade ersättare för vice ordförande.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

I tabellen nedan finns 37 rader trots att bara 34 personer varit förordnade ersättare. Det beror på att tre personer – Gösta Ihrfelt, Maj Johansson och Håkan Lundquist – förordnats som ersättare två gånger och därför finns på två rader.

# Har även varit ordinarie ledamot ** Har även varit tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen (sedan 1993)

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa förordnade ersättare ett visst år

Tillfälliga ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 42 st. )

Tillfällig ersättare är en ledamot i Arbets­domstolen som inte förordnats av regeringen utan som hand­plockats av ord­föranden för att döma i ett visst mål. Det sker när man inte kan få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller de många ersättare som regeringen förordnat.

Sedan 1993 har det funnits 42 till­fälliga ersättare för vice ordförande i Arbets­domstolen

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för antalet avgöranden för att se alla refererade avgöranden med personen som tillfällig ersättare sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.

# Har även varit ordinarie ledamot * Har även varit förordnad ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen (sedan 1993) *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen (sedan 2000)

|

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa tillfälliga ersättare ett visst år

Andel tillfällen då en tillfällig ersättare för vice ordförande dömt i stället för en av regeringen förordnad vice ordförande per år sedan 1993

Andel 2017 : 0,0%

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Andel 2017 : 38,1%

Moln med vice ordföranden :