: : : :

Utgången i överklagade mål

Utgången i överklagade mål :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 i överklagade mål efter utgång
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 i överklagade mål efter utgång

Andel 2017 : Fastställt 33,3% ( 3 st. ) | Ändrat 55,6% ( 5 st. ) | Återförvisat 11,1% ( 1 st. ) | Överlämnat 0,0% ( 0 st. )