: : : :

Tredje män i Arbetsdomstolen sedan 1993

( 39 förordnade och 34 som dömt )

Tredje män i Arbetsdomstolen

”Tredje man” är en ledamot i Arbets­domstolen som, liksom jurist­leda­möterna (ord­föranden och vice ord­föranden), inte kan anses före­träda arbetsgivar- eller arbetstagar­intressen men som ändå har särskild insikt i för­hållandena på arbets­marknaden.

Det finns tre ordinarie tredje män, som förordnats av regeringen. Varje ordinarie tredje man har (högst) tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt nio förordnade ersättare. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon lämplig person att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 34 personer har dömt som tredje man i refererade avgöranden av Arbets­domstolen sedan 1993.

FörordnandeAntal personer
Ordinarie tredje män
10 st.
Förordnade ersättare för tredje man
25 st.
Tillfälliga ersättare för tredje man
9 st.

En del personer kan ha dömt med olika förordnanden under perioden, och alla förordnade personer behöver inte ha dömt i något refererat avgörande.

Tredje män som dömt i refererade avgöranden sedan 1993

Jämför :

Vice ordföranden
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Vice ordföranden
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Vice ordföranden
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Tredje män som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 34 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran med skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen (sedan 1993) *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen (sedan 2000)

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa tredje män som dömt ett visst år

För muspekaren över diagrammen för att se exakta värden.

Totalt antal tredje män vid refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Genomsnittet sedan 1993 är 11 tredje män per år.

Antal 2017 : 5 st. hittills

Genomsnittlig andel kvinnliga tredje män vid refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2017 : 25,0% ( 5 / 20 )

Ordinarie tredje män i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 10 st. )

Sedan 1993 har det funnits tio ordinarie tredje män i Arbets­domstolen. Ord­förandena an­ställs med full­makt tills vidare, medan övriga leda­möter har förordnanden på högst tre år.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande ordinarie tredje män.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

* Har även varit förordnad ersättare ** Har även varit tillfällig ersättare
*** Har varit ombud i Arbetsdomstolen (sedan 2000)

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter ett visst år

Ersättare för tredje man i Arbetsdomstolen sedan 1993

Förordnade ersättare för tredje man i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 29 st. )

Sedan 1993 har det funnits 29 förordnade ersättare för tredje man i Arbets­domstolen. Ersättarna har, precis som ledamöterna, förordnanden på högst tre år.

Av de 29 personer som förordnats som ersättare för tredje man är det fyra personer (13,8%) som inte dömt i något refererat av­görande sedan 1993, Annette Ekström, Helene Magnusson, Joanna Román och Annelie Westman.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande förordnade ersättare för tredje man.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

# Har även varit ordinarie ledamot ** Har även varit tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen (sedan 1993)

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa förordnade ersättare ett visst år

Tillfälliga ersättare för tredje man i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 9 st. )

Tillfällig ersättare är en ledamot i Arbets­domstolen som inte förordnats av regeringen utan som hand­plockats av ord­föranden för att döma i ett visst mål. Det sker när man inte kan få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon av de många ersättare som regeringen förordnat.

Sedan 1993 har det funnits nio till­fälliga ersättare för tredje man i Arbets­domstolen

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för antalet avgöranden för att se alla refererade avgöranden med personen som tillfällig ersättare sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.

# Har även varit ordinarie ledamot * Har även varit förordnad ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen (sedan 1993)

|

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa tillfälliga ersättare ett visst år

Andel tillfällen då en tillfällig ersättare för tredje man dömt i stället för en av regeringen förordnad tredje man per år sedan 1993

Andel 2017 : 0,0%

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med tillfällig ersättare per år sedan 1993

Andel 2017 : 38,1%

Moln med tredje män :

Senast uppdaterad 2017-12-02 av Sören Öman