: : : :

Sammansättningar

Sammansättningar :

» Förklaringar till de olika sammansättningarna

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter sammansättning
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i olika sammansättningar per år sedan 1993

År 2009 infördes en särskild diskrimineringssammansättning med fem ledamöter för mål om diskriminering.