: : : :

Ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1993

( 87 förordnade och 84 som dömt )

Ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen

Det finns 25 ordinarie ledamöter, som förordnats av regeringen. Varje ordinarie ledamot utom de fyra ordförandena har (högst) tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt 63 förordnade ersättare. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon lämplig person att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 84 personer har dömt som ordinarie ledamot i refererade avgöranden av Arbets­domstolen sedan 1993.

FunktionOrdinarie ledamöter
Ordförande
11 st.
Vice ordförande
14 st.
Tredje man
10 st.
Arbetsgivarledamot
21 st.
Arbetstagarledamot
33 st.

En del personer kan ha dömt med olika förordnanden under perioden, och alla förordnade personer behöver inte ha dömt i något refererat avgörande.

Ordinarie ledamöter som dömt i refererade avgöranden sedan 1993

Jämför :

Förordnade ersättare
Tillfälliga ersättare
Förordnade ersättare
Tillfälliga ersättare

Ordinarie ledamöter som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 84 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran med skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

I tabellen nedan finns 86 rader trots att bara 84 personer dömt som ordinarie ledamot i Arbetsdomstolen. Det beror på att flera personer har dömt i fler än en funktion och därför finns på flera rader.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen (sedan 1993) *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen (sedan 2000)

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter som dömt ett visst år

Ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 87 st. )

Sedan 1993 har det funnits 89 ordinarie ledamöter i Arbets­domstolen, elva ord­föranden, 14 vice ord­föranden, tio tredje män, 21 arbets­givar­ledamöter och 33 arbets­tagar­ledamöter. Det är dock bara 87 personer som förordnats, eftersom två personer förordnats i olika funktioner. Ord­förandena an­ställs med full­makt tills vidare, medan övriga leda­möter har förordnanden på högst tre år.

Av de 87 personer som förordnats som ordinarie ledamot är det en person (1,1%) som inte dömt i något refererat av­görande sedan 1993, Ylva Thörn.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande ordinarie ordinarie ledamöter.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

I tabellen nedan finns 89 rader trots att bara 87 personer varit förordnade som ordinarie ledamot. Det beror på att två personer – Michaël Koch och Sören Öman – förordnats i olika funktioner och därför finns på två rader.

* Har även varit förordnad ersättare ** Har även varit tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen (sedan 1993) *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen (sedan 2000)

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter ett visst år