: : : :

Måltyper / Avgörandetyper / Sammansättningar

Måltyper :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter måltyp
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i direktstämda respektive överklagade mål per år sedan 1993

Andel 2017 : Direktstämda mål 57,1% ( 12 st. ) | Överklagade mål 42,9% ( 9 st. )

Avgörandetyper :

  • Domar ( 1 286 st., 89,6% )
  • Beslut ( 150 st., 10,4% )
Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter typ av avgörande
Andel domar respektive beslut av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2017 : Domar 85,7% ( 18 st. ) | Beslut 14,3% ( 3 st. )

Sammansättningar :

» Förklaringar till de olika sammansättningarna

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter sammansättning
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i olika sammansättningar per år sedan 1993

Andel 2017 : 7 ledamöter 90,5% ( 19 st. ) | 3 ledamöter 0,0% ( 0 st. ) | Diskrimineringssammansättning 4,8% ( 1 st. ) | Juristsammansättning 4,8% ( 1 st. ) | Övriga 0,0% ( 0 st. )

År 2009 infördes en särskild diskrimineringssammansättning med fem ledamöter för mål om diskriminering.