: : : :

Avgörandetyper

Avgörandetyper :

  • Domar  ( 1 306 st., 89,4% )
  • Beslut  ( 155 st., 10,6% )
Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter typ av avgörande
Andel domar respektive beslut av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993