: : : :

Avgörandetyper

Avgörandetyper :

  • Domar  ( 1 286 st., 89,6% )
  • Beslut  ( 150 st., 10,4% )
Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter typ av avgörande
Andel domar respektive beslut av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2017 : Domar 85,7% ( 18 st. ) | Beslut 14,3% ( 3 st. )