: : : :

Arbetsmarknadssektor

Arbetsmarknadssektor :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter arbetsmarknadssektor
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter arbetsmarknadssektor

Andel 2017 : Privata sektorn 3,6% ( 16 st. ) | Kommunala sektorn 0,2% ( 1 st. ) | Statliga sektorn 0,9% ( 4 st. )