: : : :

Arbetsgivarledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1993

( 106 förordnade och 96 som dömt )

Arbetsgivarledamöter i Arbetsdomstolen

Det finns sju ordinarie arbetsgivarledamöter, som förordnats av regeringen. Varje ordinarie arbetsgivarledamot har (högst) tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt 21 förordnade ersättare. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon lämplig person att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 96 personer har dömt som arbetsgivarledamot i refererade avgöranden av Arbets­domstolen sedan 1993.

FörordnandeAntal personer
Ordinarie arbetsgivarledamöter
21 st.
Förordnade ersättare för arbetsgivarledamot
73 st.
Tillfälliga ersättare för arbetsgivarledamot
32 st.

En del personer kan ha dömt med olika förordnanden under perioden, och alla förordnade personer behöver inte ha dömt i något refererat avgörande.

Arbetsgivarledamöter som dömt i refererade avgöranden sedan 1993

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetstagarledamöter

Arbetsgivarledamöter som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 96 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran med skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
*** Har varit ombud i Arbetsdomstolen (sedan 2000)

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa arbetsgivarledamöter som dömt ett visst år

För muspekaren över diagrammen för att se exakta värden.

Totalt antal arbetsgivar- och arbetstagarledamöter vid refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Genomsnittet sedan 1993 är 25 arbetsgivarledamöter och 31 arbetstagarledamöter per år.

Antal 2017 hittills : 16 st. arbetsgivarledamöter och 17 st. arbetstagarledamöter

Genomsnittlig andel kvinnliga arbetsgivar- och arbetstagarledamöter vid refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2017 : 46,2% ( 18 / 39 ) arbetsgivarledamöter och 43,6% ( 17 / 39 ) arbetstagarledamöter

Ordinarie arbetsgivarledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 21 st. )

Sedan 1993 har det funnits 21 ordinarie arbetsgivarledamöter i Arbets­domstolen. Ord­förandena an­ställs med full­makt tills vidare, medan övriga leda­möter har förordnanden på högst tre år.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande ordinarie arbetsgivarledamöter.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

* Har även varit förordnad ersättare ** Har även varit tillfällig ersättare
*** Har varit ombud i Arbetsdomstolen (sedan 2000)

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter ett visst år