: : : :

AD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 47 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 21 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 26 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen )Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson13 st. ( varav 7 st. hållna8 utsatta dagar )
Karin Renman9 st. ( varav 2 st. hållna16 utsatta dagar )
Jonas Malmberg11 st. ( varav 6 st. hållna13 utsatta dagar )
Sören Öman14 st. ( varav 6 st. hållna12 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

December 2017
TiOnToFr
    1
45678
1112131415
1819202122
2526272829
Januari 2018
TiOnToFr
12345
89101112
1516171819
2223242526
293031  
Februari 2018
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
262728  
Mars 2018
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
2627282930

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 66 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson58 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 77 dagar | Kortast : 41 dagar
Karin Renman92 dagar ( ca 13 veckor )Längst : 126 dagar | Kortast : 48 dagar
Jonas Malmberg67 dagar ( ca 10 veckor )Längst : 98 dagar | Kortast : 41 dagar
Sören Öman52 dagar ( ca 7 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 40 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats från och med 2016

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Vårdförbundet
. / .
Region Östergötland, Linköping

Sammanfattning :

Sedan arbetsgivaren fattat beslut om sommarsemesterns förläggning för barnmorskor vid ett sjukhus har arbetsgivaren därefter beslutat att ändra semesterförläggningen för vissa av barnmorskorna. Fråga om det strider mot semesterlagen att ändra beslutad förläggning av semester, om semesterlagen utgör del av kollektivavtalet och om arbetsgivaren lämnat de berörda arbetstagarna besked om den ändrade semesterförläggningen inom rätt tid.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 9 mars 2017 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 193/15  ]

Öhrlings PricewaterhouseCoppers AB, Stockholm
. / .
E.O., Lund

Sammanfattning :

En redovisningskonsult har anställts av ett revisionsföretag och i samband därmed överlåtit sin egen rörelse och kundstock till arbetsgivaren. Anställningsavtalet innehöll en konkurrensklausul enligt vilken arbetstagaren under två år efter att anställningen hade upphört förbjöds arbeta med kunder som handlagts vid det kontor där arbetstagaren arbetade. Fråga om konkurrensklausulen är oskälig enligt 38 § avtalslagen. Om arbetstagaren anses bunden av klausulen, även fråga om det finns skäl att med stöd av 36 § avtalslagen jämka bestämmelsen om ersättning för brott mot denna.

Förhandling: Torsdagen den 20 april 2017

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 72/16  ]

Vallentuna kommun
. / .
B.Ö., Vallentuna

Sammanfattning :

Rektor vid grundskola påstås ha agerat illojalt. Grund för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning?

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 24 april 2017 ( fem förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 122/16  ]

Svenska Kommunalarbetareförbundet
. / .
Bohus Räddningstjänstförbund, Kungälv

Sammanfattning :

En brandman har sagts upp då denne, enligt arbetsgivaren, efter en hjärtinfarkt inte längre kan användas för arbete med rök- och kemdykning. Nu fråga om uppsägningen var sakligt grundad.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 25 april 2017 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 91/16  ]

OFR S/P/O genom Officersförbundet
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal. Fråga om i vilken utsträckning utebliven ersättning från privat försäkring ska ersättas av staten som arbetsgivare när arbetstagare skadats vid utlandstjänstgöring. Även fråga om anspråket är preskriberat.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 27 april 2017 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 33/16  ]

Måleriföretagen i Sverige
. / .
Svenska Målareförbundet och S.S. i Domsjö samt Svenska Målareförbundet och S.S. i Domsjö
. / .
Måleriföretagen i Sverige och BN Måleri & Golv Aktiebolag, Örnsköldsvik

Sammanfattning :

Fråga om en målare har rätt till lön motsvarande 64 timmars arbete och om arbetsgivaren har brutit mot kollektivavtalet genom att inte betala lön för dessa timmar. Även fråga om målaren har rätt till semesterersättning och om arbetsgivaren genom att inte betala ut den i rätt tid har brutit mot semesterlagen.

Förhandling: Tisdagen den 9 maj 2017

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 160/15  ]

Svensk Pilotförening
. / .
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Stockholm

Sammanfattning :

Skadestånd på grund av påstått brott mot 12-timmarsregeln och omdisponeringsregeln i det s.k. Pilotavtalet.

Förhandling: Tisdagen den 23 maj 2017

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 103/16  ]

A.H., Danderyd
. / .
Finska församlingen, Stockholm

Sammanfattning :

Fråga om avtal om tidsbegränsad anställning träffats samt, om så inte är fallet, om det funnits saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist.

Förhandling: Torsdagen den 8 juni 2017

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 102/16  ]

Industrifacket Metall
. / .
Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige och Benteler Automotive Skultuna AB, Skultuna

Sammanfattning :

Arbetstagare påstås ha vägrat att rätta sig efter arbetsgivarens instruktioner genom att vägra utföra övertidsarbete. Fråga om det förelegat laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 13 juni 2017 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 18/17  ]

Handelsanställdas förbund
. / .
Föreningen Svensk Handel och Ewerman Aktiebolag, Helsingborg

Sammanfattning :

En anställd i ett bolag har avskedats på grund av att han bl.a. har hotat en kollega och deltagit i en misshandel av samma kollega. Den avskedade har förnekat att han agerat på sätt som bolaget påstått. Tvisten gäller dels ogiltigförklaring av avskedandet, dels skadestånd på grund av avskedandet.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 24 augusti 2017 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 165/16  ]

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
Staten genom Södertörns högskola, Huddinge

Sammanfattning :

En högskola har nekat en döv arbetssökande anställning som lektor. Högskolan bedömde att kostnaderna för de tillgänglighetsåtgärder som anställningen hade krävt, bestående av tolkstöd vid undervisning och annan kommunikation på arbetsplatsen, var för höga. Tvisten gäller skäligheten av de nämnda kostnaderna och om högskolan genom att inte tillhandahålla det nödvändiga tolkstödet har gjort sig skyldiga till diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

Förhandling: Onsdagen den 30 augusti 2017

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 146/16  ]

Svenska Kommunalarbetareförbundet
. / .
Vårdföretagarna och Omsorgscompagniet i Norden AB, Saltsjö-Boo

Sammanfattning :

Ett flertal personliga assistenter har innehaft tillsvidareanställningar hos ett bolag. Arbetsgivaren har erbjudit dessa att byta anställningsform till en visstidsanställning ”visstidsanställning – så länge uppdraget varar”, med beskedet att de annars kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist. Tvisten gäller frågan om åtgärden inneburit en uppsägning och om det i så fall förelåg saklig grund på grund av arbetsbrist, eller om åtgärden i annat fall stridit mot god sed på arbetsmarknaden och därmed grunderna för LAS.

Förhandling: Fredagen den 1 september 2017

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 5/17  ]

Sveriges Byggindustrier
. / .
Svenska Byggnadsarbetareförbundet samt Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
Sveriges Byggindustrier och Skanska Sverige AB, Stockholm

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal. Fråga om hur tid för möten avseende daglig genomgång/visuell styrning ska ersättas.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 12 september 2017 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 43/16  ]

U.P., Grebbestad och Seniortjänst i Väst AB, Grebbestad
. / .
Seniorbolaget i Sverige AB, Rönnäng

Sammanfattning :

Konkurrensklausul i anställningsavtal. Fråga om en persons anställning avslutats på ett sådant sätt att konkurrensklausulen inte ska tillämpas, om konkurrensklausulen är oskälig enligt 38 § avtalslagen samt om personen i fråga bedrivit konkurrerande verksamhet innan anställningens upphörande.

Förhandling: Torsdagen den 21 september 2017

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 128/16  ]

Carlslund Hotell AB, Kristinehamn
. / .
F.K., Gullspång

Sammanfattning :

En anställd vid ett boende för asylsökande har sagts upp från sin anställning på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen har varit sakligt grundad.

Förhandling: Onsdagen den 27 september 2017

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr B 7/17  ]

Malmö mot Diskriminering (MmD), Malmö
. / .
ALOIS Assistans AB, Örkelljunga

Sammanfattning :

En arbetstagare, personlig assistent, uppger för arbetsgivaren att hon anser sig utsatt för trakasserier av brukarens sambo. Fråga om arbetsgivaren haft en utredningsskyldighet enligt 2 kap 3 § diskrimineringslagen och i så fall om arbetsgivaren brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet.

Förhandling: Onsdagen den 4 oktober 2017

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 49/17  ]

Fackförbundet ST
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket samt Jusek och DIK
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Regeringen har beslutat att en myndighet, vars enda driftsenhet ligger i Stockholm, ska lokaliseras om till Karlstad. Tvist har uppkommit om de anställdas arbetsskyldighet omfattar arbete på den nya orten.

Förhandling: Torsdagen den 5 oktober 2017

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 82/17 och A 83/17 ]

Brandmännens Riksförbund
. / .
Brandkåren Attunda, Sollentuna

Sammanfattning :

Fråga om Brandkåren Attunda brutit mot 11 § MBL genom att inte förhandla med Brandmännens Riksförbund inför beslut att tillsätta ny distriktschef vid distrikt Sollentuna.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 19 oktober 2017 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 160/16  ]

Svenska Top-Tee AB, Brottby
. / .
A.L. Solna och A.W. Solna

Sammanfattning :

Skadestånd på grund av brott mot lojalitetsplikten. Den huvudsakliga tvistefrågan gäller om de två personer som talan riktas mot har varit anställda hos bolaget ifråga eller om de utfört det aktuella arbetet genom ett eget bolag såsom underentreprenör till bolaget.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 8 november 2017 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 9/17  ]

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
Arbetsgivarförbundet Pacta och Folktandvården Stockholms län AB, Stockholm

Sammanfattning :

En arbetsgivare inom tandvården har förbjudit användandet av engångsärmar i behandlingsarbetet. Fråga om detta har inneburit indirekt diskriminering av en kvinnlig tandläkare som av religiösa skäl velat använda engångsärmar för att skyla sina underarmar vid patientkontakter.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 14 november 2017 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 163/16  ]

Industrifacket Metall
. / .
Staten genom Arbetsgivarverket

Sammanfattning :

Kriminalvården har nekat en person plats på en grundutbildning till kriminalvårdare under vilken den antagne är anställd. Personen var vid tidpunkten kraftigt överviktig. Fråga om beslutet hade samband med personens övervikt och om denne därigenom blivit diskriminerad på den grunden av att arbetsgivaren felaktigt förmodat att övervikten utgjort en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening.

Förhandling: Tisdagen den 5 december 2017

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 21/17  ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund
. / .
Svenska Transportarbetareförbundet och 49 arbetstagare hos RenoNorden AB

Sammanfattning :

Olovlig stridsåtgärd. Biltrafikens Arbetsgivareförbund har väckt talan mot Transport och 49 arbetstagare hos RenoNorden AB och yrkat att Arbetsdomstolen ska förklara en stridsåtgärd olovlig och ålägga var och en av arbetstagarna att betala allmänt skadestånd.

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 11 december 2017 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 94/17  ]

Västra Götalands läns landsting, Vänersborg et v.v.
. / .
T.H., Borås et v.v.

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laga skäl för avskedande av en chaufför, hos ett landsting.

Förhandling: Onsdagen den 13 december 2017

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr B 33/17  ]

Diskrimineringsombudsmannen
. / .
BiTA Service Management AB, Stockholm

Sammanfattning :

En kvinna påtalade för sin blivande arbetsgivare, vid ingående av anställningsavtalet, att hon var gravid. Fråga om arbetstagaren, vars provanställning avslutades i förtid, missgynnats av skäl som har samband med kön.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 20 december 2017 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 15/17  ]

Svenska Hamnarbetarförbundet, Göteborg
. / .
Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB, Göteborg

Sammanfattning :

Fråga huruvida ordföranden i en av Hamnarbetarförbundets avdelningar har rätt till skadestånd för påstått brott mot det enskilda anställningsavtalet genom omreglering. Även fråga om föreningsrättskränkning, otillåten stridsåtgärd och kvittning.

Förhandling ( första dagen ): Måndagen den 15 januari 2018 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 51/17  ]

I; Biltrafikens Arbetsgivareförbund
. / .
Unionen, T.L. och P-Å.J.
II; XR Logistik AB, Skövde
. / .
T.A.
III; XR Logistik AB, Skövde
. / .
Tima Logistik AB, Lidköping

Sammanfattning :

Tre tidigare anställda hos ett logistikbolag har tagit anställning hos ett konkurrerande bolag. Fråga om de tre arbetstagarna under sin anställning hos logistikbolaget brutit mot lojalitetsplikten och företagshemlighetslagen, samt om arbetstagarna och det konkurrerande bolaget är skyldigt att betala skadestånd till logistikbolaget.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 17 januari 2018 ( sex förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 90/16  ]

Unionen och Unionen Scandinavian Cabin Crew Association SCCA
. / .
Svenska FlygBranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sammanfattning :

Talan om skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott. Fråga om en efter checkin beslutad ändring av arbetstiden, som inneburit att en fridag blivit en arbetsdag, har medfört ersättningsskyldighet till kabinpersonalen enligt en viss regel i kollektivavtalet (kollektivavtalstolkning).

Förhandling: Torsdagen den 18 januari 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 33/17  ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Almega Tjänsteförbunden och MTR Stockholm AB, Stockholm-Globen

Sammanfattning :

Fråga hur en viss procentuell sysselsättningsgrad som anges för en deltidsanställd arbetstagare i kollektivavtal och anställningsavtal ska tolkas. Även fråga om arbetsgivaren gjort sig skyldig till diskriminering enligt lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Förhandling: Tisdagen den 23 januari 2018

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 196/15  ]

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
. / .
Sveriges Byggindustrier och Peab Sverige AB, Solna

Sammanfattning :

En anställd byggarbetare som arbetar heltid som fackligt förtroendevald med kontorsplats på arbetsgivarens Göteborgskontor får inte längre den reskostnadsersättning för resor utanför arbetstid till och från bostaden, som han tidigare fått i enlighet med Byggavtalet. Frågan är om den aktuella reskostnadsersättningen är en sådan ersättning som en fackligt förtroendevald är berättigad att bibehålla enligt 4 § förtroendemannalagen.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 25 januari 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 157/16  ]

Sveriges Hamnar
. / .
Svenska Hamnarbetarförbundet m.fl.

Sammanfattning :

Fråga om 25 arbetstagare i Göteborgs hamn den 26 januari 2017 genom att lägga ned arbetet under en del av dagen har vidtagit olovlig stridsåtgärd och därför ska betala skadestånd till bolaget. Även fråga om bolaget är skyldigt att betala lön till arbetstagarna för en halvtimmes arbete, som bolaget avräknat från lönen, samt om bolaget är skyldigt att betala allmänt skadestånd dels till arbetstagarna för att bolaget felaktigt utfärdat varning m.m. till arbetstagarna, dels till förbundets avdelning för att bolaget genom löneavdrag vidtagit en stridsåtgärd mot arbetstagarna med syfte att påverka avdelningens fackliga arbete och inte tagit initiativ till och genomfört förhandlingar med anledning av varningarna m.m.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 31 januari 2018 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 44/17  ]

Komhem AB
. / .
F.N. et v.v.

Sammanfattning :

En socialkonsulent har, några dagar efter att ha påbörjat en anställning, blivit uppsagd med en månads uppsägningstid. Fråga om socialkonsulenten har rätt till ersättning för utfört arbete i större utsträckning än arbetsgivaren betalat ut. Även fråga om rätt till semestersättning och allmänt skadestånd för påstått brott mot semesterlagen.

Förhandling: Onsdagen den 31 januari 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr B 75/17  ]

Seko, Service- och kommunikationsfacket
. / .
Sveriges Byggindustrier och Peab Asfalt AB

Sammanfattning :

Ett förbund har, med stöd av en kollektivavtalsbestämmelse om lönegranskning, från ett bolag begärt att få ut lönelistor för samtliga arbetstagare inom avtalets tillämpningsområde, utvisande namn, personnummer och aktuella löneuppgifter. Bolaget har motsatt sig detta såvitt avser utanförstående arbetstagare. Detta med hänvisning till att ett utlämnande av de begärda uppgifterna skulle strida mot personuppgiftslagen (PuL). Den huvudsakliga tvisten gäller om förbundet vid en intresseavvägning enligt 10 § f) PuL har rätt att få del av de begärda uppgifterna och om bolaget därmed brutit mot kollektivavtalet.

Förhandling: Onsdagen den 7 februari 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 57/17  ]

Svenska Målareförbundet
. / .
Måleriföretagen i Sverige och Stoby Måleri AB

Sammanfattning :

Talan om väntetidsersättning vid försenad löneutbetalning och allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. En målare har inte fått ett ackordsöverskott utbetalat månaden efter det att ackordsräkning upprättats. Fråga om ackordsräkningen inkommit till arbetsgivaren samma månad som räkningen upprättades och hur orden ”inkommit till arbetsgivaren” i måleriavtalet ska tolkas. Även fråga om lokal förhandling ajournerats vid ett förhandlingssammanträde så att arbetsgivaren inte varit skyldig enligt måleriavtalet att justera av arbetstagarsidan upprättat protokoll över förhandlingen.

Förhandling: Torsdagen den 8 februari 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 79/17  ]

Unionen
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag

Sammanfattning :

Tvisten gäller fråga om en skola har direkt eller indirekt diskriminerat en lärarvikarie genom att uppställa ett krav på att hon skulle handhälsa även på manliga kollegor.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 13 februari 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 12/17  ]

Svenska Transportarbetareförbundet
. / .
Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Ragn-Sells Aktiebolag

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om beräkningen av lön vid semesterledighet.

Förhandling: Torsdagen den 15 februari 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 42/17  ]

Unionen
. / .
Arbetsgivarföreningen KFO och PERSONLIGT OMBUD I SKÅNE

Sammanfattning :

Talan om ogiltigförklaring av avskedande. En arbetstagare har avskedats sedan arbetsgivaren funnit det utrett att han agerat illojalt mot arbetsgivaren genom att bl.a. underlåta att utföra sina arbetsuppgifter och kritisera arbetsgivaren inför dess uppdragsgivare. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 21 februari 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 59/17  ]

W.N.
. / .
WMA Connection i Stockholm Handelsbolag

Sammanfattning :

Skadestånd p.g.a. avskedande utan laga grund m.m.

Förhandling: Tisdagen den 27 februari 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 98/17  ]

Handen Assistans AB m.fl.
. / .
Västgöta Assistans AB

Sammanfattning :

Tvisten i Arbetsdomstolen rör frågan om ett assistansbolag samt tre fysiska personer och ett dödsbo är skadeståndsskyldiga mot ett annat assistansbolag dels på grund av illojalitet och dels på grund av brott mot företagshemlighetslagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 27 februari 2018 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 116/16  ]

Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

Statens överklagandenämnd har undanröjt Polismyndighetens beslut att anställa en viss person och beslutat att en annan person ska erbjudas den aktuella anställningen i stället. Polismyndigheten har sedan meddelat att den andra personen inte kommer att erbjudas anställningen. Fråga om Statens överklagandenämnds beslut innebär att den andra personen fått en ny anställning. Även fråga om Polismyndigheten är skyldig att följa beslut från Statens överklagandenämnd.

Förhandling: Torsdagen den 8 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 69/17  ]

Svensk Pilotförening
. / .
Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sammanfattning :

Skadeståndstalan på grund av brott mot förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen och kollektivavtal. SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling. Efter förhandling mellan parterna har SAS betalat visst skadestånd. Fråga dels om förhandlingsskyldighet förelegat avseende inhyrningen från ett visst flygbolag, dels om det som förekom vid förhandlingen och SAS betalning av skadestånd innebär att SAS fullgjort sin skadeståndsskyldighet avseende inhyrningen från de två flygbolag skadeståndstalan gäller.

Förhandling: Torsdagen den 8 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 47/17  ]

D.K.
. / .
Memento Mori AB

Sammanfattning :

Fråga om en anställd hos ett bolag har sålt en av bolagets offerter till ett konkurrerande bolag och om den anställde därigenom brutit mot ett mellan parterna träffat sekretessavtal.

Förhandling: Tisdagen den 13 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr B 13/17  ]

Svenska Journalistförbundet
. / .
Medieföretagen och Östgöta Media AB

Sammanfattning :

Skadestånd p.g.a. uppsägning utan saklig grund, alternativt turordningsbrott.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 13 mars 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 78/17  ]

Livsmedelsarbetareförbundet
. / .
Arbetsgivarföreningen KFO ( för ej talan ) och Östra Bageriföreningen i Halmstad ekonomisk förening

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren bl.a. genom hot om våld mot anställda i arbetsledande ställning på arbetsplatsen och om det därmed har funnits laga grund för avskedande.

Förhandling: Onsdagen den 14 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 88/17  ]

Svensk Pilotförening
. / .
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sammanfattning :

Skadestånd p.g.a. kollektivavtalsbrott. Fråga om ett flygbolag brutit mot det mellan parterna gällande kollektivavtalet genom att nyanställa ett antal piloter genom allmän visstidsanställning i stället för provanställning.

Förhandling: Fredagen den 16 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 31/17  ]

Försvarsförbundet
. / .
Staten genom Försvarsmakten

Sammanfattning :

Talan om ogiltigförklaring av uppsägning. Anställd vid Försvarsmakten har, utan att ha ansökt om något tillträdestillstånd, tagit med sin flickvän in på sin arbetsplats, vilken utgjort ett hemligstämplat skyddsobjekt. Även påståenden om att den anställde ska ha uppvisat samarbetssvårigheter och uppträtt på ett sätt som inte överensstämmer med gällande rutiner och uppförandekoder inom Försvarsmakten. Fråga om det funnits saklig grund för uppsägningen på grund av personliga skäl.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 20 mars 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 73/17  ]

Lyckostäd i Stockholm AB, P.L. och M.P.L.
. / .
Städpulsen AB

Sammanfattning :

Tvisten rör frågan om ett bolag som bedriver verksamhet inom städning och två fysiska personer är skadeståndsskyldiga mot ett annat bolag verksamt inom städbranschen dels på grund av illojalitet och dels på grund av brott mot företagshemlighetslagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 20 mars 2018 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 123/16  ]

Unionen
. / .
Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services AB

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal har arbetstagare som uppnått viss ålder och har viss sammanhängande anställningstid rätt till förlängd uppsägningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Efter en verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen, uppkommer fråga om arbetstagare, vid bedömningen av rätten till förlängd uppsägningstid, får tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare, som haft liknande villkor om förlängd uppsägningstid. Arbetsdomstolen har i målet inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, sedan ett år förflutit efter övergången, tillämpa en bestämmelse i ett kollektivavtal som innebär att när viss anställningstid är en förutsättning för förlängd uppsägningstid inte beakta anställningstid hos överlåtaren, när arbetstagarna enligt en likalydande bestämmelse i det kollektivavtal som gällde hos överlåtaren haft rätt att beakta denna anställningstid.

Förhandling: Tisdagen den 27 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 40/12 och A 100/12 ]

Senast uppdaterad 2017-12-02 av Sören Öman