:

Teman

» Föredrag av Sören Öman
( 14 st. kommande & 479 st. hållna sedan 2004, med 6 052 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2018-02-20 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2018-03-15 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2018-03-21 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2018-04-13 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

Temasidor Sören Öman gjort :

För muspekaren över en sidrubrik för att se kort information om sidan (fungerar inte med pekskärm).

Senast uppdaterad 2018-02-17 av Sören Öman