:

Teman

» Föredrag av Sören Öman
( 13 st. kommande & 470 st. hållna sedan 2004, med 5 745 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2017-10-25 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2017-11-02 Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  )

2017-11-07 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2017-11-09 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  )

Temasidor Sören Öman gjort :

För muspekaren över en sidrubrik för att se kort information om sidan (fungerar inte med pekskärm).

Senast uppdaterad 2017-08-24 av Sören Öman