: :

Sören Öman omförordnad som föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Rektorn för Stockholms universitet, Astrid Söderbergh Widding, har omförordnat Sören Öman som föreståndare Stockholm Centre for Commercial Law. Det nya förordnandet gäller till den 31 december 2016.

Sören Öman har jobbat på deltid på Stockholm Centre for Commercial Law vid juridiska fakulteten sedan 2005. Under Sören Ömans tid som föreståndare för Centret har det utvecklats från en i princip virtuell organisation till en sprudlande forskningsmiljö med egna anpassade lokaler med ett drygt tjugotal forskare, ett större specialbibliotek och sammanträdesrum och en omfattande seminarie- och publiceringsverksamhet samt flera internationella samarbeten, allt i princip finansierat genom donationer som skaffats från olika håll.

» Stockholm Centre for Commercial Law

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman

» Föredrag av Sören Öman
( 16 st. kommande & 464 st. hållna sedan 2004, med 5 609 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2017-09-28 Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida  )

2017-10-04 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  )

2017-10-05 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2017-10-12 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  )