: :

Sören Öman går ut grundskolan

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Han gick i skolor i Blommensberg, Gröndal och Aspudden.

Huset Hundkojan på Blommensbergs skola

Hundkojan

Sören Öman började höstterminen 1968 i första klass i Blommensbergsskolan i Gröndal. Hans klassrum fanns i ett idylliskt hus som kallades Hundkojan och låg nästan under Essingeleden.

Mellanstadiet tillbringades i Gröndalsskolan i Gröndal och högstadiet i Blommensbergsskolan och Aspuddens skola.

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman

» Föredrag av Sören Öman
( 16 st. kommande & 464 st. hållna sedan 2004, med 5 609 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2017-09-28 Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida  )

2017-10-04 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  )

2017-10-05 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2017-10-12 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  )