: :

Sören Öman får ut sin juristexamen

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Ömans juristexamen

Sören Ömans examensbevis

Sören Öman har högsta möjliga betyg i alla ämnen. Det tog normala fyra och ett halvt år att gå juristutbildningen på Stockholms universitet, trots att han började studera på halvtid. Efter examen börjar Sören Öman som tingsnotarie vid Nacka tingsrätt.

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman

» Föredrag av Sören Öman
( 15 st. kommande & 474 st. hållna sedan 2004, med 5 868 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2017-12-06 Dataskyddsförordningen och arbetsrätten ( Stockholm Arbetsrättsliga föreningen » Hemsida  )

2017-12-07 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2018-01-30 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2018-02-01 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida  )