: :

Sören Öman får tjänstledigt som chefsjurist och stabschef på Statens institutionsstyrelse (SiS)

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Det började som tjänsledighet för att hjälpa Justitiedepartementet under det första svenska ordförandeskapet i EU, bl.a. som ordförande i en ministerrådsarbetsgrupp om dataskydd. Men tjänstledigheten blev längre än så… Han var tjänstledig ända till den 1 december 2015 då han blev ordförande i Arbetsdomstolen, dvs. ordinarie domare.

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman

» Föredrag av Sören Öman
( 15 st. kommande & 474 st. hållna sedan 2004, med 5 868 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2017-12-06 Dataskyddsförordningen och arbetsrätten ( Stockholm Arbetsrättsliga föreningen » Hemsida  )

2017-12-07 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2018-01-30 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2018-02-01 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida  )