: :

Sören Öman börjar som notarie på Nacka tingsrätt

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Det är den första statliga anställning Sören Öman får. Sedan dess har han kontinuerligt haft statlig anställning.

Nacka tingsrätt på Högbergsgatan 52

Nacka tingsrätt

Nacka tingsrätt låg vid den tiden på Högbergsgatan 52 på Södermalm.

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman

» Föredrag av Sören Öman
( 14 st. kommande & 479 st. hållna sedan 2004, med 6 052 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2018-02-20 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2018-03-15 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2018-03-21 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2018-04-13 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )