: :

Sören Öman börjar som chefsjurist på Statens institutionsstyrelse (SiS)

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

När Sören Öman fick chansen att bli chefsjurist på Statens institutionsstyrelse (SiS) slutade han på Justitiedepartementet, först med tjänstledighet. Han jobbade på huvudkontoret på Drottninggatan 29 i Stockholm.

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman

» Föredrag av Sören Öman
( 15 st. kommande & 474 st. hållna sedan 2004, med 5 868 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2017-12-06 Dataskyddsförordningen och arbetsrätten ( Stockholm Arbetsrättsliga föreningen » Hemsida  )

2017-12-07 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2018-01-30 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2018-02-01 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida  )