: :

Sören Öman börjar som administrativ ledare för Stockholm Centre for Commercial Law

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Stockholms universitetsbibliotek

Stockholms universitetsbibliotek

Sören Öman anlitas på deltid för att hantera Centrets kraftiga expansion som gjorts möjlig genom en större donation. Centret bygger och inreder egna lokaler med sammanträdesrum, bibliotek, gemensamhetsutrymmen och plats för ett drygt tjugotal forskare. Lokalerna ligger i Stockholms universitetsbibliotek i Frescati i Stockholm.

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman

» Föredrag av Sören Öman
( 15 st. kommande & 474 st. hållna sedan 2004, med 5 868 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2017-12-06 Dataskyddsförordningen och arbetsrätten ( Stockholm Arbetsrättsliga föreningen » Hemsida  )

2017-12-07 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2018-01-30 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2018-02-01 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida  )