: :

Sören Öman blir också stabschef på Statens institutionsstyrelse (SiS)

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, som redan är chefsjurist och chef för juridikstaben, blir också stabschef med samordnande uppgifter och ledningsansvaret för även personal- och IT-enheterna på huvudkontoret.

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman

» Föredrag av Sören Öman
( 16 st. kommande & 464 st. hållna sedan 2004, med 5 609 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2017-09-28 Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida  )

2017-10-04 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  )

2017-10-05 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2017-10-12 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  )