: :

Sören Öman avslutar översynen av Nobelstiftelsens stadgar

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Översynen avslutades genom överlämnande av en promemoria med ändringsförslag som remissbehandlades och sedan efter medverkan av regeringen ledde till stadgeändringar.

Sören Öman fortsatte att som konsult lämna Nobelstiftelsen råd i olika frågor.

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman

» Föredrag av Sören Öman
( 15 st. kommande & 474 st. hållna sedan 2004, med 5 868 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2017-12-06 Dataskyddsförordningen och arbetsrätten ( Stockholm Arbetsrättsliga föreningen » Hemsida  )

2017-12-07 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2018-01-30 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2018-02-01 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida  )