: :

Sören Öman avslutar översynen av Nobelstiftelsens stadgar

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Översynen avslutades genom överlämnande av en promemoria med ändringsförslag som remissbehandlades och sedan efter medverkan av regeringen ledde till stadgeändringar.

Sören Öman fortsatte att som konsult lämna Nobelstiftelsen råd i olika frågor.

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman

» Föredrag av Sören Öman
( 15 st. kommande & 464 st. hållna sedan 2004, med 5 609 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2017-09-28 Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida  )

2017-10-04 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  )

2017-10-05 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2017-10-12 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  )