: : :

Sluten ungdomsvård – Ett år med ny påföljd,

Artikel  ]
Övrigt ]
Förstora
Sluten ungdomsvård – Ett år med ny påföljd” i Advokaten 2000 nr 2 s. 28
Artikel avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
Dela :

Den 1 januari 1999 infördes den nya påföljden sluten ungdomsvård för ungdomar i åldrarna 15–17 år, som begått brott. Påföljden innebär intagning för vård och behandling på något av Statens institutionsstyrelses (SiS) 32 särskilda ungdomshem under en viss av brottmålsdomstolen bestämd tid utifrån brottslighetens straffvärde – minst fjorton dagar och längst fyra år. Påföljden är avsedd att ersätta fängelse för de yngsta lagöverträdarna.

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2017-10-25 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2017-11-02 Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  )

2017-11-07 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2017-11-09 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  )

» Om Sören Öman