: : :

Sluten ungdomsvård 1999,

Bok ]
Övrigt ]
Förstora
och , Sluten ungdomsvård 1999, Statens institutionsstyrelse, Allmän SiS-rapport 2000:2 (36 sid.)
Bok avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag

Medförfattare :

 Läs :» Sluten ungdomsvård 1999

Dela :

Den 1 januari 1999 infördes den nya påföljden sluten ungdomsvård för ungdomar i åldrarna 15–17 år, som begått brott. Påföljden innebär intagning för vård och behandling på något av Statens institutionsstyrelses (SiS) 32 särskilda ungdomshem under en viss av brottmålsdomstolen bestämd tid utifrån brottslighetens straffvärde – minst fjorton dagar och längst fyra år. Påföljden är avsedd att ersätta fängelse för de yngsta lagöverträdarna.

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2018-02-20 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2018-03-15 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2018-03-21 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2018-04-13 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

» Om Sören Öman