: :

Vad har Sören Öman gjort olika år?

Här finns en sammanställning av vad Sören Öman gjort i fråga om publicering, föredrag och prejudikat under de senaste tio åren. Dessutom har han till december 2015, då han blev ordförande i Arbetsdomstolen, löpande haft deltidsarbete med offentliga utredningar och som föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet samt verkat som juristkonsult med olika mer eller mindre omfattande uppdrag. Därutöver har Sören Öman varit skiljeman i många skiljetvister.

» Diagram över uppgifterna

Klicka på ett år om du vill se allt från det året.

2017

Sören Ömans verksamhet hittills 2017 :

Publikationer ( 7 st. totalt ) :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 1 st.

Utredningsbetänkanden : 1 st.

Artiklar : 1 st.

Expertkommentarer : 4 st.

Föredrag :

Föredrag : 28 st. ( och 6 kommande föredrag 2017 )

Varav heldag : 9 st. ( och 2 kommande föredrag 2017 )

Varav publika : 23 st. ( och 6 kommande föredrag 2017 )

Antal åhörare : 1 057 st.

Åhörare / föredrag : 38 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 6 st.

Seminarier : 2 st. med 155 deltagare

2016

Sören Ömans verksamhet 2016 :

Publikationer ( 13 st. totalt ) :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 4 st.

E-böcker : 2 st.

Artiklar : 2 st.

Expertkommentarer : 5 st.

Föredrag :

Föredrag : 28 st.

Varav heldag : 16 st.

Varav publika : 20 st.

Antal åhörare : 1 293 st.

Åhörare / föredrag : 46 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 11 st.

Varav med skiljaktig mening : 1 st.

Seminarier : 5 st. med 254 deltagare

2015

Sören Ömans verksamhet 2015 :

Publikationer ( 12 st. totalt ) :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 2 st.

E-böcker : 2 st.

Utredningsbetänkanden : 1 st.

Expertkommentarer : 7 st.

Föredrag :

Föredrag : 49 st.

Varav heldag : 26 st.

Varav publika : 34 st.

Antal åhörare : 1 666 st.

Åhörare / föredrag : 34 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 6 st.

Varav som ordförande : 2 st.

Varav med skiljaktig mening : 2 st.

Seminarier : 4 st. med 219 deltagare

2014

Sören Ömans verksamhet 2014 :

Publikationer ( 11 st. totalt ) :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 2 st.

E-böcker : 2 st.

Expertkommentarer : 7 st.

Föredrag :

Föredrag : 51 st.

Varav heldag : 24 st.

Varav publika : 29 st.

Antal åhörare : 1 729 st.

Åhörare / föredrag : 34 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 6 st.

Varav som ordförande : 2 st.

Varav med skiljaktig mening : 1 st.

Seminarier : 6 st. med 301 deltagare

2013

Sören Ömans verksamhet 2013 :

Publikationer ( 10 st. totalt ) :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 2 st.

E-böcker : 2 st.

Expertkommentarer : 6 st.

Föredrag :

Föredrag : 49 st.

Varav heldag : 25 st.

Varav publika : 31 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 8 st.

Varav som ordförande : 1 st.

Varav med skiljaktig mening : 2 st.

Seminarier : 5 st. med 335 deltagare

2012

Sören Ömans verksamhet 2012 :

Publikationer ( 14 st. totalt ) :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 1 st.

E-böcker : 1 st.

Artiklar : 4 st.

Expertkommentarer : 8 st.

Föredrag :

Föredrag : 31 st.

Varav heldag : 16 st.

Varav publika : 19 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 7 st.

Varav med skiljaktig mening : 2 st.

2011

Sören Ömans verksamhet 2011 :

Publikationer ( 17 st. totalt ) :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 2 st.

E-böcker : 1 st.

Utredningsbetänkanden : 2 st.

Artiklar : 2 st.

Expertkommentarer : 10 st.

Föredrag :

Föredrag : 35 st.

Varav heldag : 14 st.

Varav publika : 25 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 8 st.

Varav som ordförande : 2 st.

Varav med skiljaktig mening : 3 st.

2010

Sören Ömans verksamhet 2010 :

Publikationer ( 10 st. totalt ) :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 1 st.

E-böcker : 1 st.

Utredningsbetänkanden : 1 st.

Artiklar : 3 st.

Expertkommentarer : 4 st.

Föredrag :

Föredrag : 24 st.

Varav heldag : 7 st.

Varav publika : 15 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 7 st.

2009

Sören Ömans verksamhet 2009 :

Publikationer ( 9 st. totalt ) :

E-böcker : 1 st.

Utredningsbetänkanden : 3 st.

Expertkommentarer : 5 st.

Föredrag :

Föredrag : 35 st.

Varav heldag : 7 st.

Varav publika : 22 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 10 st.

Varav med skiljaktig mening : 2 st.

2008

Sören Ömans verksamhet 2008 :

Publikationer ( 6 st. totalt ) :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 1 st.

Utredningsbetänkanden : 2 st.

Expertkommentarer : 3 st.

Föredrag :

Föredrag : 36 st.

Varav heldag : 5 st.

Varav publika : 23 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 7 st.

Senast uppdaterad 2017-07-12 av Sören Öman