: : : :

Uppsägning för omreglering (Folke Schmidt), 1978

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Uppsägning för omreglering i Lag & Avtal 1978 nr 3 s. 28 f.

Anteckningar:

Jämför Anders Victorin i tidskriften Lag & Avtal 1979 nr 2 s. 21 f. och Bo Bylund i tidskriften Lag & Avtal 1979 nr 4 s. 32 f.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna