: : : :

Upphandling kontra medbestämmandelagen (Sten Edlund), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sten Edlund, Upphandling kontra medbestämmandelagen i BRÅ PM 1980 nr 6 s. 95 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna