: : : :

To debat indlæg : Arbetsretsudviklingen – omkring tendenserne i en juridisk disciplin : Afskedigelsesretten – ledelsebeføjelse, kontraktsbeføjelse og socialpolitisk redskab (Ole Hasselbalch), 1980

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Ole Hasselbalch, To debat indlæg : Arbetsretsudviklingen – omkring tendenserne i en juridisk disciplin : Afskedigelsesretten – ledelsebeføjelse, kontraktsbeføjelse og socialpolitisk redskab, 1980

Anteckningar :

Förord av Folke Sschmidt

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna